Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna

2. 4. 2020 Autor: Sylvie Velčovská

Rada Královéhradeckého kraje schválila přijetí investiční dotace na rok 2020 od ministerstva průmyslu a obchodu ve výši téměř 41,8 milionu korun na probíhající výstavbu přeložky komunikace II/298 v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v královéhradeckém regionu.

„Stavba první etapy obchvatu města Opočno v plánované délce 2,1 kilometru pokračuje dle harmonogramu. I přes vyhlášení nouzového stavu platí, že by měla být dokončena v srpnu letošního roku. Prozatím jsme z částky 145 milionů korun profinancovali 89 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám poskytne slíbenou dotaci ve výši 41,8 milionu korun postupně – na základě předložených faktur od dodavatele stavby za rok 2020 a na základě uzavřených kupních smluv na vykupované pozemky,“ řekl radní pro oblast investic Václav Řehoř.

V rámci první etapy obchvatu vzniká nová komunikace, která obejde město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikl na křižovatce silnice II/304 vedoucích z Opočna na Bohuslavice a silnice III/30815 směřující na České Meziříčí. Obchvat vyústí nad rybníkem Broumar na silnici II/298 vedoucí do Dobrušky.

„Na stavbě jsou hotovy zemní práce, realizována většina konstrukčních vrstev komunikace, okružní křižovatka, nové napojení silnice II/304, vyvolané přeložky sítí a protihlukový val. V současné době dokončujeme protihlukové stěny, následně bude vytvořeno mimoúrovňové křížení cyklostezky, doděláváme živičné vrstvy a další dokončovací práce,“ okomentoval průběh stavby první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

První etapa obchvatu Opočna odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny mimo centrum města. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová silnice poslouží zároveň jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky kterým se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Na financování stavby obchvatu se podílí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna

Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna

Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna

Kraj získá 42 milionů korun na první etapu obchvatu Opočna