Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

16. 8. 2018 Autor: Antonín Šimek

Dnešní Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové byla založena v roce 1949, její prvopočátky lze spojovat se vznikem Městského průmyslového muzea v Hradci Králové v roce 1896. Součástí muzea byla od samého začátku knihovna s vlastní čítárnou, která doplňovala do svých fondů českou a zahraniční naučnou literaturu, a to i z těch vědních oborů, které přímo nesouvisely s oblastmi muzejní činnosti. Vznikla tak největší odborná knihovna v Hradci Králové, která po celou dobu své činnosti byla vždy alespoň částečně přístupná i širší veřejnosti, a ne jen úzce vymezené skupině odborníků. Tento vývoj vyvrcholil v roce 1941, kdy byla muzejní knihovna přeměněna na veřejnou Městskou studijní knihovnu v Hradci Králové; ta se pak o několik let později stala přímou předchůdkyní dnešní SVK. Název Státní vědecká knihovna v Hradci Králové získala knihovna v roce 1954 a v podstatě od té doby začala plnit svůj hlavní úkol, který přetrvává až do současnosti: budovat univerzální fond naučné literatury a poskytovat všechny odpovídající odborné služby v rámci celého východočeského regionu. V září 2008 byla otevřena nová moderní budova, do které se přestěhovaly všechny dosavadní pobočky umístěné po Hradci Králové.

Soubory ke stažení