Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAnalytické dokumentyPrůzkumy potřeb obyvatel

Průzkumy potřeb obyvatel

Poslední aktualizace: 23. 3. 2010

Závěrečné zprávy průzkumů potřeb (pro účely plánování sociálních služeb)obyvatel Královéhradeckého kraje.

Závěrečné zprávy průzkumů potřeb (pro účely plánování sociálních služeb)obyvatel Královéhradeckého kraje.

Autor: Milan Šveřepa

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Průzkum potřeb vybraných obyvatel Královéhradeckého kraje Průzkum potřeb vybraných obyvatel Královéhradeckého kraje. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Březen 2010 pdf 2841 kB 23.3.2010
Průzkum potřeb a informovanosti o sociálních službách Průzkum sociálních potřeb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji a úrovně znalostí obyvatel o sociálních službách. Analýza dat z dotazníkového šetření (2006). pdf 2341 kB 31.1.2007
Výtah z průzkumu potřeb vybraných obyvatel Královéhradeckého kraje Výtah z průzkumu potřeb vybraných obyvatel Královéhradeckého kraje. Předneseno na semináři 22. 4. 2010. pdf 3041 kB 26.4.2010
Nové zjišťování potřeb Metodická příručka pro práci s potřebami občanů v plánování rozvoje sociálních služeb. pdf 201 kB 26.4.2010
Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (duben 2010). pdf 5708 kB 27.4.2010
Analýza vzdělávacích plánů poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Analýza vzdělávacích plánů poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (duben 2010) pdf 1493 kB 27.4.2010
Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje pdf 2814 kB 18.8.2010
Průzkum vzdělávacích potřeb Průzkum vzdělávacích potřeb personálu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pdf 934 kB 28.6.2012
Analýza poptávky po službách pro osoby s postižením v KHK Analýza poptávky po službách pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji spojených se zajištěním ubytování či podporou samostatného bydlení pdf 3158 kB 9.4.2014