Důležité odkazy

8. 2. 2012 Autor: Lenka Schovánková

Pro neziskové organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

http://www.mpsv.cz/cs/7257 - informace týkající se pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=564&CT1=0 - novela zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí včetně prováděcí vyhlášky a standardů