Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebAnalytické dokumentyOstatní analytické materiály

Ostatní analytické materiály

Poslední aktualizace: 10. 2. 2012

Královéhradecký kraj v rámci své činnosti v sociální oblasti zpracovával řadu analytických materiálů a průzkumů, které slouží k plánování, financování a řízení sociálních služeb a dalších aktivit ve prospěch sociálního začleňování osob.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Závěrečná zpráva z konzultací pro poskytovatele sociálních služeb Závěrečná zpráva z konzultací realizovaných v rámci zakázky VZ18/1 v individuálním projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. pdf 300 kB 23.8.2010
Zpráva o situaci romských komunit v Královéhradeckém kraji za rok 2010 Zpráva o situaci romských komunit v Královéhradeckém kraji za rok 2010 pdf 518 kB 1.11.2011
Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha 3. Koncepce prevence kriminality: Institucionální analýza Královéhradeckého kraje pdf 1152 kB 9.10.2008
Sociálně-demografická analýza Královéhradeckého kraje Příloha 1. Koncepce prevence kriminality: Sociálně-demografická analýza Královéhradeckého kraje pdf 703 kB 9.10.2008
Analýza kriminality Královéhradeckého kraje Příloha 2. Koncepce prevence kriminality: Analýza kriminality Královéhradeckého kraje pdf 838 kB 9.10.2008
Analýza dopravní dostupnosti sociálních služeb Analýza posuzující dopravní dostupnost denních stacionářů, center denních služeb a rané péče a možnosti její optimalizace. pdf 4191 kB 15.5.2012
Studie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb Studie se zaměřuje na posouzení dostupnosti odlehčovacích služeb v kraji z místního, kapacitního i finančního hlediska. pdf 4667 kB 15.5.2012
Prezentace - financování osobních asistencí Materiály ze semináře ke zlepšení financování osobních asistencí, mechanismus vyrovnávací platby a vyplňování dat do benchmarkingu v sociálních službách. pdf 515 kB 31.7.2012
Prezentace - financování pečovatelských služeb Materiály ze semináře k financování pečovatelských služeb - ekonomika výběru od uživatelů, optimální podoba služby, vyrovnávací platba, vyplňování dat do benchmarkingu v sociálních službáchh. pdf 565 kB 31.7.2012
analytická část Strategie Analytická část ke Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pdf 2304 kB 7.4.2015
Potřeby poskytování sociálních služeb ve správním území PO3 Jičín Průzkum potřeb poskytování sociálních služeb ve správním území města Jičín. Brožuru vydalo Město Jičín v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV. pdf 736 kB 12.8.2015
analýza Dvůr Králové nad Labem Analýza sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem pdf 1468 kB 12.8.2015
analýza Hořice Analýza sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Hořice pdf 1328 kB 12.8.2015
analýza Nová Paka Analýza sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Nová Paka pdf 908 kB 12.8.2015
analýza Trutnov Analýza sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Trutnov pdf 2005 kB 12.8.2015