Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Projekt služby prevence II

Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

Poslední aktualizace: 6.2.2013 15:21

Projekt se zaměřuje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje, podporuje rozvoj kapacit těchto vybraných sociálních služeb, zaměřuje se na zefektivňování práce sociálních služeb - posilování zaměření na ohrožené skupiny, posilování spolupráce s dalšími partnery - orgány sociálně právní ochrany dětí, zaměstnavateli, návaznými službami, apod. Zajišťuje tak potřeby osob ohrožených soc. vyloučením zejména prostřednictvím podpory při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života.Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje a které

Hlavím cílem je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického sociální a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

V rámci sítě služeb sociální prevence projekt posiluje zaměření na práci s rodinou v přirozeném sociálním prostředí v rámci procesu transformace systému péče o ohrožené děti a postavení služeb podporujících začlenění osob se zdravotním postižením do přirozeného sociálního prostředí a na chráněný, případně volný trh práce v rámci procesu deinstitucionalizace péče pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 91 709 340 korun. Projekt trvá od října 2012 do března 2015.

Zpráva k zahájení projektu: Služby sociální prevence v kraji podpoří Evropský sociální fond.

Další informace na esf.cz: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

Služby sociální prevence podpořené v individuálním projektu

Druh sociální služby Převažující cílová skupina Region
§ 43 podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením Rychnovsko
§ 57 azylové domy osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 57 azylové domy rodiny s dítětem/dětmi Náchodsko, Trutnovsko, Královéhradecko
§ 60a intervenční centra oběti domácího násilí Královéhradecko
§ 61 nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi děti, mládež a mladí dospělí ohrožené společ. nežádoucími jevy Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Královéhradecko
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rodiny s dítětem/dětmi Královéhradecko
§ 67 Sociálně terapeutické dílny osoby s mentálním postižením Rychnovsko, Královédvorsko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace, ambulantní osoby s mentálním postižením a tělesným postižením Královéhradecko, Rychnovsko, Náchodsko, Novopacko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace, terénní osoby s duševní onemocněním Královéhradecko, Jičínsko, Rychnovsko
§ 70 odst.2 sociální rehabilitace ambulantní, terénní osoby se zrakovým postižením Královéhradecko

Všechny individuální projekty Královéhradeckého kraje (2012)

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje III.