Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebStrategické dokumentyIntergrace sociálně vyloučených lokalit

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji

Poslední aktualizace: 10. 2. 2012

Tvorba Strategie je jednou z klíčových aktivit individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit Královéhradeckého kraje.

Jaké jsou projevy sociálního vyloučení?

Jedná se zejména o:

 • prostorové vyloučení – špatná úroveň bydlení, izolované lokality, nedostatečná občanská vybavenost,
 • symbolické vyloučení – spojeno se stigmatizací, zevšeobecňování negativních vlastností jedinců, či skupin,
 • nízká míra vzdělanosti – ztížené možnosti toto překonat,
 • ztížený přístup k legálním možnostem výdělečné činnosti,
 • závislost na sociálních dávkách, materiální chudoba,
 • rizikový životní styl, špatné hygienické podmínky, horší zdravotní stav,
 • životní strategie orientované na přítomnost,
 • uzavřený ekonomický systém, časté zastavování majetku, půjčování peněz, lichva, tzv. rychlé půjčky,
 • větší riziko výskytu sociálně patologických jevů a kriminality,
 • snížené sociokulturní dovednosti – např. jazyková bariéra.

Které osoby jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením?

Etnické a jiné menšiny, osamělí senioři, osoby s nízkou mírou vzdělání, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, fyzicky a mentálně handicapované osoby.

Jak vzniká sociálně vyloučená lokalita?

 • sestěhováním se chudých rodin do lokalit s cenově dostupným bydlením,
 • vytlačováním chudých rodin z lukrativních adres přidělováním náhradních bytů,
 • řízeným sestěhováním neplatičů nájmu a osob považovaných za nepřizpůsobivé do ubytoven či holobytů

Proč rozdělení na venkovské a městské vyloučené lokality?

Uvedené rozdělení vnímáme jako pracovní nástroj, který umožní spolupracujícím subjektům lépe zacílit některá doporučení a strategie řešení problémů. Rozdělení nám umožňuje zpřehlednit charakteristické rysy jednotlivých sociálně vyloučených lokalit. Toto rozdělení nám nabízí velkou variabilitu typů sociálně vyloučených lokalit vzhledem k velikosti obce, kde se lokalita nachází. Naopak malou variabilitu nalezneme v rozdělení lokalit podle míry zaměstnanosti, či úrovně vzdělání jejích obyvatel.

Dle Analýzy Gabala jsou sociálně vyloučené lokality rozdělené na:

 • Relativně malá venkovská lokalita – maximálně 50 sociálně vyloučených obyvatel v obci o maximálním počtu 5000 obyvatel
 • Relativně velká venkovská lokalita – více než 50 sociálně vyloučených obyvatel v obci o maximálním počtu 5000 obyvatel
 • Relativně malá městská lokalita – maximálně 100 sociálně vyloučených obyvatel ve městě s 5000 až 50 000 obyvatel
 • Relativně velká městská lokalita – více než 100 sociálně vyloučených obyvatel ve městě s 5000 až 50 000 obyvatel
 • Relativně malá velkoměstská lokalita - maximálně 150 sociálně vyloučených obyvatel ve městě nad 50 000 obyvatel
 • Relativně velká velkoměstská lokalita – více než 150 sociálně vyloučených obyvatel ve městě nad 50 000 obyvatel

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Složení pracovních skupin doc 43 kB 10.2.2012
Jednání pracovních skupin doc 27 kB 10.2.2012
SWOT analýza doc 63 kB 10.2.2012
Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, dne 2. 12. 2010 pdf 763 kB 13.12.2010