Pokyny pro žadatele z Pořadníku žadatelů v rámci výzvy 17OPK02

3. 11. 2017 Autor: Pavel Kavalír

V pondělí 30. 10. 2017 se žadatelé o Kotlíkovou dotaci měli možnost zapsat do elektronického Pořadníku žadatelů. Kapacita pořadníku byla 1050 míst. Všichni úspěšní žadatelé mají od úterý 31. 10. 2017 až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 možnost si po přihlášení do svého účtu na portále DOTIS vyplnit kompletní formulář elektronické žádosti a poté odeslat na krajský úřad. Formulář je každému zapsanému žadateli automaticky vygenerován, není nutné jej vytvářet přes žádné tlačítko! Prosíme žadatele, aby v rámci procesu vyplňování projektové žádosti neměnili žádné údaje na svém účtu! Žádost, prosím, nemažte - uživatel není v takovém případě už schopen si nový formulář znovu vytvořit!

Formulář žádosti bude fyzickým osobám, zapsaným v níže zveřejněné příloze, zpřístupněn po přihlášení do dotačního portálu DOTIS, a to od úterý 31. 10. 2017 krátce po 8:00 hod. až do pátku 10. 11. 2017 do 12:00 (není třeba žádost podat ihned 31. 10., protože čas podání už v tomto kroku nerozhoduje o pořadí).

Všem žadatelům, jejichž žádost o zápis do Pořadníku systém zaevidoval, byl v pondělí 30. 10. odpoledne rozeslán informační e-mail na adresu uvedenou v registrovaném účtu. Bohužel máme informace, že ne každému byl avizovaný e-mail doručen, za komplikace se omlouváme. Nedoručení e-mailu ale nebrání v žádném případě vyplnění elektronické žádosti.

Své pořadí si může každý úspěšný žadatel ověřit v Pořadníku žadatelů.

Na portál se, prosím, přihlašujte stejnými údaji, pod kterými jste provedli zápis do Pořadníku (jméno a heslo). Údaje uvedené ve Vašem účtu v žádném případě neměňte (jméno, příjmení, adresa, e-mail)!

Žádost je možné prostřednictvím elektronického portálu podat až do pátku 10. 11. do 12:00. Formulář projektové žádosti je předem připraven pod záložkou "Moje žádosti", v žádném případě jej nevytvářejte přes tlačítko "Vytvoření nové žádosti" ani nemažte přes ikonu odpadkového koše - žádost v takovém případě již nebudete moci vytvořit!!! V případě, že v již odeslané žádosti zjistíte chybu, neprovádějte storno původní žádosti, ale kontaktujte naše pracovníky, většinou lze řešit formou změnového listu.

Při vyplňování postupujte podle Metodické příručky pro žadatele

Pořadí Vaší žádosti bude vycházet z pořadí zápisu do Pořadníku z pondělí 30. 10. 2017. Není tedy třeba příliš pospíchat, zároveň není samozřejmě doporučeno odesílat žádost těsně před uzavřením příjmu (pátek 12:00). Hodnocena bude pouze jedna Vaše žádost, kde žadatelem je majitel účtu (viz jméno, příjmení, adresa).

Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, vč. požadovaných příloh, a to osobně na podatelnu KÚ, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni podání žádosti na portále DOTIS (tlačítko Odevzdání žádosti na úřad). O splnění této lhůty rozhoduje razítko podatelny KÚ KHK.

V případě potíží s vyplňováním elektronického formuláře žádosti využijte, prosím, kontaktů uvedených zde Pro poskytnutí dotace je zásadní dodržet podmínky výzvy, proto prosíme o pozorné přečtení celého textu Výzvy 17OPK02