Další vlna kotlíkových dotací se blíží

8. 9. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Na podzim se v kraji začnou rozdělovat další kotlíkové dotace. Podmínky dotačního programu budou zveřejněny na Úřední desce Královéhradeckého kraje 26.9.2017 a příjem žádostí o dotaci bude zahájen 30.10.2017 od 8:00 hod.

Na konci měsíce září bude zveřejněn dotační program č. 17OPK02 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace II. Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 30. 10. 2017 v 8:00 hod. Žádosti se budou opět přijímat elektronickou cestou prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje - DOTIS. V prvním dni příjmu žádostí bude probíhat pouze zápis do elektronického Pořadníku žadatelů.

Celkový objem finančních prostředků, které Královéhradecký kraj hodlá rozdělit v první výzvě je 100 mil. Kč, kapacita Pořadníku žadatelů je nastavena na 1050 žádostí. Od 31. 10. do 10. 11. 2017 budou moci žadatelé, jimž se podařilo umístit v Pořadníku žadatelů v rámci nastavené kapacity 1050 míst, vyplnit v dotačním portálu DOTIS kompletní elektronickou žádost a poté do 10 pracovních dní doručit vytištěnou a podepsanou verzi na krajský úřad. Zároveň se zřizuje zásobník žádostí pro případ, kdyby byla zmíněná alokace 100 mil. Kč rozdělena a přesto se nedostalo na všechny žadatele, kteří řádně podali žádost. Alokace může být následně navýšena o nevyužité prostředky projektu OP ŽP "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II " (vratky, odmítnuté nebo nevyplacené dotace, odvody za porušení rozpočtové kázně apod.) a na základě toho mohou být podpořeny i projekty umístěné v zásobníku.

Od pondělí 4. 9. 2017 také probíhají semináře pro žadatele, a to ve všech tzv. obcích s rozšířenou působností - viz Harmonogram seminářů. K dispozici je také upravená verze Metodické příručky pro žadatele a příjemce.