Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů

1. 5. 2017 Autor: Pavel Kavalír

V úterý 2. května probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po několika vteřinách, celkem evidujeme 681 pokusů o zápis. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od 3. 5. 2017 na portálu DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.Níže zveřejňujeme i pořadí žadatelů, kteří se umístili mimo nastavenou kapacitu a nebudou tedy moci podat elektronickou žádost.

Formulář žádosti bude fyzickým osobám, zapsaným v níže zveřejněné příloze, zpřístupněn po přihlášení do dotačního portálu DOTIS, a to od středy 3. 5. od 8:00 hod. až do pátku 5. 5. 2017 do 12:00 (není třeba žádost podat ihned 3. 5. v 8:00, protože čas podání už v tomto kroku nerozhoduje o pořadí). Všem žadatelům, jejichž žádost o zápis do Pořadníku systém zaevidoval, bude během dnešního dne, tj. 2. 5., rozeslán informační e-mail uvedený v registrovaném účtu. S ohledem na velmi krátký čas, ve kterém došlo k naplnění 250 míst v Pořadníku žadatelů (12 sec.) se omlouváme všem za skutečnost, že zápis byl zastaven ručně, nikoli automatikou systému a že systém informoval o úspěšném zápisu všech 681 žadatelů. Podání žádosti bude umožněno pouze těm žadatelům, jejichž údaje jsou uvedeny ve zveřejněném Pořadníku žadatelů. Pro úplnost uvádíme v příloze též seznam žadatelů, kteří provedli zápis už mimo nastavenou kapacitu (pozice 251 - 681).

Soubory ke stažení