Informace k proplácení Kotlíkových dotací na přelomu roku

4. 12. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu ukončování účetního roku nebudeme schopni v období od 15. 12. 2017 a nejméně do 15. 1. 2018 proplácet zálohové ani následné platby.

Zároveň upozorňujeme všechny příjemce, kterým končí realizace projektu výměny zdroje vytápění v nejbližších měsících (převážně příjemci z výzvy 16OPK02), že z důvodu povinnosti kraje dodržet harmonogram realizace projektu "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji," ze kterého jsou prostředky vypláceny fyzickým osobám, a z důvodu zachování rovného přístupu ke všem příjemcům nebude kraj přistupovat k prodloužení realizací projektů fyzických osob. Maximální doba realizace projektu je 10 měsíců (začátek doby se počítá od prvního dne následujícího měsíce po podpisu smlouvy oběma stranami). V případě, že příjemce dobu realizace nedodrží, bude muset být smlouva vypovězena a dosud vyplacené prostředky budou muset být vráceny v plné výši. Děkujeme za pochopení a prosíme, abyste v případě jakýchkoli potíží neváhali včas kontaktovat příslušného administrátora.

Žadatele z výzvy 17OPK02 prosíme o trpělivost, v současné době probíhá proces hodnocení, doporučujeme sledovat e-mailovou adresu, kterou jste v žádosti uvedli jako kontaktní. Stav žádosti je rovněž možné sledovat po přihlášení na portál DOTIS - po rozkliknutí záložky "Moje žádosti" - viz Uložené žádosti - Stav. Hodnocení by mělo být ukončeno v průběhu ledna 2018, výsledek bude v únoru předložen Radě Královéhradeckého kraje ke schválení. Následně budou úspěšní žadatelé vyzvání k podpisu smlouvy, na základě uzavřené smlouvy je možné předložit účetní doklady k proplacení dotace.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme klidné Vánoce a úspěšný rok 2018!