Kotlíkové dotace – informace k podávání žádostí o dotaci

19. 1. 2016 Autor: Miroslav Mejstřík

„Sdělujeme žadatelům, že technické problémy, které se objevily v pondělí 11. 1. 2016 po půlnoci díky enormnímu zatížení dotačního portálu, byly v ranních hodinách téhož dne vyřešeny a následně je již možné podávat projektové žádosti bez větších problémů.

V případě, že by se přesto vyskytly krátkodobé výpadky systému, doporučujeme žadatelům odhlášení ze systému a nové přihlášení, pokud možno s časovým odstupem. Veškeré kroky učiněné při vyplňování projektové žádosti doporučujeme průběžně ukládat. Žadatele rovněž upozorňujeme, aby nezapomněli vyplněnou žádost odeslat tlačítkem „!!! Odeslání žádosti na úřad“ na záložce 5 „Dokončení“, čímž dojde k tzv. finalizaci žádosti a následnému řádnému podání! Žádost, která nebude takto finalizována, nemůže být zařazena do hodnocení. Žadatele také ujišťujeme, že neuvedení čísla žádosti na její listinnou podobu není překážkou v procesu hodnocení, neboť bude doplněno pracovníky poskytovatele dotace.“