Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji – obědy do škol

8. 3. 2018 Autor: Lucie Feuchter

Projektová žádost Královéhradeckého kraje v rámci 3. výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ z Operačního programu Potravinová a materiální pomoc pro školní rok 2017/18 byla schválena.

Cílem projektu je zajistit dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin (pobírajících příspěvek na živobytí) pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnázií).

Tyto děti budou podporovány formou příspěvku na zajištění bezplatného stravování ve školních jídelnách. Příjemcem dotace bude kraj, který ji bude skrze uzavřené smlouvy o partnerství dále distribuovat zapojeným partnerským školám.

 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
 • Postavení škol: partneři projektu s finančním příspěvkem

Období realizace projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018 (období, kdy je hrazeno stravné), resp. 31. 8. 2017 (ukončení realizace a zpracování závěrečné monitorovací zprávy)

V případě zájmu školy o zapojení do projektu je nutné zaslat níže uvedené podklady (přiložená tabulka č. 1 a 2) nejpozději do 2. května 2017 na adresu Lucie Feuchter ( lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz, tel. 601 375 644)

Pro zapojení školy do projektu potřebujeme:

 1. Identifikaci školy a odhad počtu zapojených dětí včetně finanční kalkulace na úhradu stravného (Tabulka č. 1 a 2  v Přílohách ke stažení)
 2. Uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Vzhledem k § 32 zákona č. 561/2001 Sb., školský zákon, je nutné, aby se zapojením školy do projektu vyslovil souhlas zřizovatel. Souhlas bude přílohou smlouvy. Vzor smlouvy včetně příloh je v Přílohách  ke stažení).

Průběh projektu a administrace:

 1. Po uzavření partnerské smlouvy obdrží škola 75% požadovaných finančních prostředků, zbytek případně po vyúčtování
 2. Během měsíce srpna získá škola od Úřadu práce přesný seznam zapojených dětí
 3. V průběhu roku škola sleduje počet jídel odebraných těmito dětmi

Dokumenty, kterými se dokládá realizace projektu:

 • vnitřní směrnice, která upravuje výši stravného
 • potvrzení o způsobilosti z Úřadu práce
 • jmenný seznam všech podpořených dětí
 • výpis z bankovního účtu - potvrzení o převodu finačních prostředků od zřizovatele

Vzhledem k určité administrativní zátěži, kterou projekt představuje, obdrží škola ve vztahu k částce stravného (způsobilých přímých nákladů) 5% z této částky na paušální výdaje spojené s administrací projektu. Tyto výdaje se nedokládají doklady a lze z nich hradit např. osobní výdaje nebo kancelářský materiál.

Další podrobné informace naleznete na stránkách MPSV ČR: http://www.mpsv.cz/cs/30076

Soubory ke stažení