Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

28. 3. 2017 Autor: Jana Fiedlerová

Dne 27. 3. 2017 Zastupitelstvo kraje schválilo Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017.

Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 (dále jen Zásady, viz příloha).

Formulář žádosti bude zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje nejpozději ve čtvrtek 27. 4. 2017.

Soubory ke stažení