Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb

19. 6. 2017 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 19. 6. 2017 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti je možné podávat od 22. července 2017 do 31. července 2017 (po 31. 7. 2017 bude aplikace pro podání žádostí uzavřena).

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

- Certifikát musí být v době podepisování platný.

- Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

- Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Způsobilí žadatelé, kteří nejsou zařazeni do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje a nejsou zařazeni v aplikaci řízení sítě KISSOS, zašlou do 15. 7. 2017 kontaktní údaje k zařazení do databáze aplikace KISSOS, Kopii Pověření k výkonu služby (z pověření musí být patrno, že se vztahuje i na území Královéhradeckého kraje) a následně budou zavedeni do aplikace, aby mohli podat v termínu žádost o dotaci prostřednictvím aplikace (formulář pro vyplnění kontaktních údajů a emailová adresa jsou zveřejněny na webových stránkách kraje). Informace k tomu možné vyžádat na email: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Veškeré podrobnosti najdete v Pravidlech dotačního řízení a ve Výzvě (přílohy ke stažení).

Soubory ke stažení