Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2017 2.kolo

31. 10. 2017 Autor: Ivan Guman

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 10. 2017 dotace 2.kolo z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační smlouvy budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Podepisování bude zahájeno 2.11. 2017.

Nepodepisujte dříve, smlouvy ještě nebudou kompletně připravené.

Smlouvy a dodatky jsou připraveny k podpisu v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu. Dle schválených dotací byly vytvořeny pro jednotlivé poskytovatele služeb příslušné dokumenty pro podpis:

  • dotace Dodatek 1 z rozpočtu MPSV

  • dotace Dodatek 2 z rozpočtu MPSV

  • příspěvek Smlouva z rozpočtu MPSV

  • příspěvek Dodatek 1 z rozpočtu MPSV

  • příspěvek Dodatek 2 z rozpočtu MPSV

  • Smlouva dotace KHK

  • Dodatek KHK 1

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách.

Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Petru Lehkou:

e-mail: plehka@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra. (Platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS)

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

• Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech.

Smlouvy ve vlastním zájmu podepisujte co nejdříve, my postupně dle pořadí podpisů zajistíme kontrolu a předání k podpisu z naší strany a neprodleně k proplacení. Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte emailem na firmu DERS, email: kissoshk@ders.cz

Soubory ke stažení