Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2017

27. 12. 2017 Autor: Štěpánka Konečná

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2017, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2017, je možné využívat do 31. prosince 2017 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu se se Zásadami dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit vKrálovéhradeckém kraji pro rok 2017 a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2017 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 1. února 2018(rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Do 16. ledna 2018 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) zašle příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce příjemce.

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2017 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Štěpánka Konečná tel.: 495 817 573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení