Žádost o změnu čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV 2017

3. 12. 2017 Autor: Ivan Guman

Pouze pro dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Vyplněné žádosti o změnu čerpání dotace zasílejte v případě potřeby elektronicky Ing. Kateřině Kolářové.

e-mail: kkolarova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení