Výsledky 2. výzvy Kotlíkových dotací

7. 2. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 12. 7. 2016, příjem žádostí zahájen 12. 9. 2016) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků 813 žadatelům, 142 žádostí bylo vyřazeno a 728 žádostí je zařazeno do zásobníku projektů a část z nich bude možné postupně podpořit z prostředků uspořených v rámci 1. výzvy, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace.

Žadatelům, jejichž žádosti jsou uveřejněny v dokumentu "Projekty schválené k realizaci" bude v následujících dnech doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé, jejichž žádosti jsou uvedeny v dokumentu "Projekty zařazené do zásobníku", budou postupně oslovováni podle objemu dostupných prostředků. Informace ke stavu zásobníku budeme postupně aktualizovat.

Jednotlivé seznamy jsou zveřejněny na webu KHK - Druhá výzva Kotlíkových dotací - zveřejnění výsledků hodnocení