Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službyPříspěvky, dávky, pomoc v nouzi

Dávky v hmotné nouzi

15. 6. 2018 Autor: Jiří Zeman

Napomáhají řešení některých nárazových životních situací. Jsou moderní formou pomoci osobám snedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby kaktivní snaze zajistit si prostředky kuspokojení životních potřeb. Odkaz na stránky MSPV.