Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postiženímOsoby s mentálním postižením

Osoby s mentálním postižením

15. 6. 2018

Pro osoby s mentálním postižením jsou k dispozici služby osobní asistence, zajišťující dohled, dopomoc v domácnosti uživatele, případně v přirozeném prostředí (zaměstnání, škola), zajišťují také doprovod klientů, pomoc při orientaci ve městě apod. Pomoc s úklidem a péčí o domácnost pro osoby s mentálním postižením poskytují pečovatelské služby.

Mezi nejčastěji využívané ambulantní služby patří denní stacionáře, případně centra denních služeb, které zabezpečují péči o osoby s mentálním postižením, jejich aktivizaci a rozvoj v péči o vlastní osobu, domácnost a podporují jejich zapojení do běžného sociálního prostředí. Denní stacionáře slouží obvykle osobám vyžadující zvýšenou podporu pečující osoby.

Služby sociální rehabilitace podporují zapojení osob s mentálním postižením do běžného života, posilují schopnosti orientace v prostředí, ve kterém žijí, rozvíjí pracovní dovednosti i schopnosti péče o domácnost a samostatného bydlení v tréninkových bytech. Pracovní uplatnění pro osoby s mentálním postižením, jejichž schopnosti neumožňují se zapojit ani na chráněný trh práce nabízejí socioterapeutické dílny.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízejí ambulantní formou aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Jejich hlavním cílem je zabezpečit aktivní trávení času zdravotně postižených.

Kombinaci péče rodiny s pobytovou sociální službou umožňují týdenní stacionáře, které zabezpečují komplexní péči, včetně stravování a ubytování v průběhu pracovního týdne nebo po jeho část. Péči o víkendech pak zajišťuje rodina.

Rodiny pečující o osoby s mentálním postižením mohou také využít odlehčovacích služeb. Ty nabízejí možnost odpočinku pečujících osob prostřednictvím dočasného pobytu zdravotně postižených ve službě. Délku pobytu si určuje uživatel a pohybuje se zpravidla od 2 dnů do 3 měsíců. Službu lze pravidelně či mimořádně využít v případech, kdy si pečující potřebuje odpočinout, odjíždí na dovolenou, služební cestu apod.

Pobytové služby pro vybranou cílovou skupinu nabízí služby chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Chráněné bydlení se svým charakterem přibližuje běžnému bydlení v domácnostech, zcela samostatně rozmístěných v běžné zástavbě, zajišťují dohled, aktivizaci a pomoc s vedením domácnosti 24 hodin denně, případně pouze po část dne. Domovy pro osoby se zdravotním postižením pak zabezpečují komplexní péči o osoby se zdravotním postižením, včetně zajištění úkonů péče o vlastní osobu a zdravotní péče, určeny jsou osobám trvale vyžadující pomoc druhé osoby.

Vyhledávání služeb pro dospělé se zdravotním postižením

Vyhledávání služeb pro děti se zdravotním postižením