Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postiženímOsoby se sluchovým postižením

Osoby se sluchovým postižením

15. 6. 2018

Osoby se sluchovým postižením mohou využít především tlumočnických služeb zajišťující komunikaci neslyšících při vyřizování běžných záležitostí.

Sluchově postiženým poskytují své služby také odborné poradny, které pomohou s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a využitím vhodných služeb. Specializované poradenství pro osoby se sluchovým postižením poskytuje společnost Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Hradecký spolek neslyšících a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Sluchově postižení mohou také využít sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytují příležitosti k aktivnímu trávení volného času a zprostředkování kontaktů s běžným sociálním prostředím, které je vzhledem ke komunikačnímu handicapu omezené.

Vyhledávání služeb pro osoby s sluchovýmpostižením