Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postiženímOsoby se sluchovým postižením

Osoby se sluchovým postižením

Poslední aktualizace: 15. 6. 2018

Osoby se sluchovým postižením mohou využít především tlumočnických služeb zajišťující komunikaci neslyšících při vyřizování běžných záležitostí.

Sluchově postiženým poskytují své služby také odborné poradny, které pomohou s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a využitím vhodných služeb. Specializované poradenství pro osoby se sluchovým postižením poskytuje společnost Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Hradecký spolek neslyšících a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Sluchově postižení mohou také využít sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které poskytují příležitosti k aktivnímu trávení volného času a zprostředkování kontaktů s běžným sociálním prostředím, které je vzhledem ke komunikačnímu handicapu omezené.

Vyhledávání služeb pro osoby s sluchovýmpostižením