Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postiženímOsoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

15. 6. 2018

Důsledky tělesného zdravotního postižení pomáhají zmírnit služby osobní asistence, zajišťující dohled, dopomoc v domácnosti uživatele, případně v přirozeném prostředí (zaměstnání, škola), zajišťují také doprovod klientů, pomoc při orientaci ve městě apod. S péčí o domácnost, pomoc při hygieně, zajištění stravy poskytují pečovatelské služby.

Tísňová péče je službou dálkové komunikace s osobami se zdravotním postižením. Prostřednictvím komunikačního zařízení, si mohou klienti služby zavolat pomoc z jakéhokoli místa v bytě. Pracovníci tísňové péče pomáhají především při krizových situacích (náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád, nehoda).

Služby osobám s tělesným postižením nabízejí také denní stacionáře, případně centra denních služeb. Pomáhají při aktivizaci, péči o vlastní osobu a podporují rozvoj jejich dovedností pro zapojení do běžného sociálního prostředí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízejí ambulantní formou aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením. Jejich hlavním cílem je zabezpečit aktivní trávení času zdravotně postižených.

Rodiny pečující o osoby s tělesným postižením mohou také využít odlehčovacích služeb. Ty nabízejí možnost odpočinku pečujících osob prostřednictvím dočasného pobytu zdravotně postižených ve službě. Délku pobytu si určuje uživatel a pohybuje se zpravidla od 2 dnů do 3 měsíců. Službu lze pravidelně či mimořádně využít v případech, kdy si pečující potřebuje odpočinout, odjíždí na dovolenou, služební cestu apod.

Pobytové služby nabízí domovy pro osoby se zdravotním postižením, které zabezpečují komplexní péči o osoby se zdravotním postižením, včetně zajištění úkonů péče o vlastní osobu a zdravotní péče, určeny jsou osobám trvale vyžadující pomoc druhé osoby.

Vyhledávání služeb pro dospělé se zdravotním postižením

Vyhledávání služeb pro děti se zdravotním postižením