Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro osoby s postiženímOsoby se zrakovým postižením

Osoby se zrakovým postižením

15. 6. 2018

Lidem se zrakovým postižením pomáhá zmírňovat jejich omezení řada sociálních služeb. Průvodcovské a předčitatelské služby zajišťují doprovody nejen k lékaři, na úřady a jiné instituce, ale také na nákupy, při trávení volného času apod.

Osobám se zrakovým postižením na území Královéhradeckého kraje slouží také služby sociální rehabilitace, jejich cílem je pomoci nevidomým a slabozrakým překonávat jejich zdravotní omezení, pomáhají s výběrem kompenzačních pomůcek, učí uživatele jejich správné používání, posilují schopnosti samostatné péče o domácnost, orientaci při pohybu ve vnějším prostředí. Pomáhají hledat vhodné pracovní uplatnění a podporují uživatele při zácviku na pracovišti.

Při hledání vhodné kompenzační pomůcky pomohou odborné poradny specializující se na zrakové postižení. Tuto službu poskytuje v našem kraji společnost TyfloCentrum informace dostupné z http://www.tyflocentrum-hk.cz.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené nabízejí podporu při trávení volného času osob se zrakovým postižením. Některé se specializují přímo na tento druh postižení, jiné nabízejí služby zdravotně postiženým bez rozdílu.

Lidé se zrakovým postižením mohou využít také služeb osobní asistence, ta nevidomým především poskytuje doprovody a pomáhá při péči o domácnost. K zajištění péči o domácnost mohou uživatelé se zrakovým postižením využít také pečovatelské služby.

Vyhledávání služeb pro osoby se zrakovým postižením