Katalog sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro seniorySlužby pro pečující, poradenství

Služby pro pečující, poradenství

Poslední aktualizace: 6.2.2012 13:06

Dlouhodobá péče o člena rodiny je velmi vysilující, náročná. V mnoha případech se o členy rodiny staráme v době, kdy už i nám síly ubývají a počet zdravotních problémů narůstá. Vždy se můžete pro pomoc či radu obrátit na nejbližšího poskytovatele sociálních služeb nebo na sociální pracovníky městských úřadů, kteří mají o sociálních službách přehled a pomohou vám naplánovat i kombinaci různých služeb tak, abyste si i vy odpočinuli, měli také svůj volný čas. Přitom ale bude o vašeho blízkého postaráno a on bude moci zůstávat s vámi doma.

Příspěvek na péči

V případě, že váš blízký je příjemcem příspěvku na péči, mějte na paměti povinnosti, které jako pečující osoba máte ze zákona o sociálních službách: povinnost písemně ohlásit příslušnému úřadu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu a propuštění z tohoto zařízení.

Kluby pro pečující

Královéhradecký kraj podporuje mimo jiné i aktivity pro osoby, které celodenně pečují o člena rodiny. Máte-li zájem, hledejte ve svém okolí organizaci, která pro vás zajistí vzdělávací i relaxační aktivity. Ve společnosti lidí, kteří také pečují o své blízké, si vyměníte zkušenosti, odpočinete si a naberete síly.

Koordinace poskytování sociálních služeb na obcích

Obecní úřady z rozšířenou působností poskytují občanům, jejichž situace vyžaduje podporu jiné osoby, zprostředkování dostupné pomoci. Prostřednictvím sociálních pracovníků poskytují základní poradenství – informace o dostupných dávkách, sociálních službách, případně jiné formě pomoci. Sociální pracovníci tak doporučí občanům vhodný způsob pomoci v konkrétní situaci, případně kontakty na dostupné služby.

Kontakty na pracovníky:

Broumov                               Bc. Daniela Mikušková             491 504 334     mikuskova@broumov-mesto.cz

Dobruška                             Markéta Prokešová                   494 629 629     m.prokesova@mestodobruska.cz

Dvůr Králové n. Labem      Eva Jarolímková                        499 318 281     jarolimkova.iva@mudk.cz

Dvůr Králové n. Labem      Ing. Anna Kotrčová                   499 318 283     kotrcova.anna@mudk.cz

Hořice                                   Zuzana Čeřovská                      492 105 417     cerovska@horice.org

Hořice                                   Vendulka Raisová                     492 105 468     raisova@horice.org

Hradec Králové                   Mgr. Ivana Havránková             495 707 331     Ivana.Havrankova@mmhk.cz

Hradec Králové                   Mgr. Veronika Knoblochová    495 707 386     Veronika.Knoblochova@mmhk.cz

Jaroměř                                Pavína Valkounová                   491 547 266     valkounova@jaromer-josefov.cz

Jičín                                       Bc. Pavel Bernat                        493 545 264     bernat@mujicin.cz

Jičín                                       Jana Kůtková, DiS.                    493 545 256     kutkova@mujicin.cz

Kostelec n. Orlicí                Bc. Eva Marková                         494 337 209     emarkova@muko.cz

Náchod                                Bc. Lada Vacková                      491 405 498     lada.vackova@mestonachod.cz

Nová Paka                           Bc. Jana Vrbová                         493 760 158     vrbova@munovapaka.cz  

Nové Město n. Metují         Bc. Adéla Vrzáčková                  491 419 648     vrzackova@novemestonm.cz

Nové Město n. Metují         Ivana Kovářová, DiS.                 491 419 643     kovarova@novemestonm.cz           

Nový Bydžov                        Bc. Zdeňka Plocová                   495 703 938     plocova@novybydzov.cz

Rychnov nad Kněžnou      Bc. František Vogl                     494 509 400     frantisek.vogl@rychnov-city.cz

Rychnov nad Kněžnou      Josef Šimerda                            494 509 418     josef.simerda@rychnov-city.cz

Trutnov                                 PaedDr. Karel Rouha                499 803 328     rouha@trutnov.cz

Trutnov                                 Bc. Lenka Trnková                     499 803 147     trnkova@trutnov.cz

Vrchlabí                                Jana Žišková                              499 405 755     ziskova@muvrchlabi.cz