Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro poskytovatele služeb

Aufori, rodina a škola – nemusíte být na to sami!

18. 2. 2016 Autor: Lenka Matoušková

Hradec Králové, 16. 2. 2016 – v „Učí (se) celá rodina“ spolupracujeme nejen s rodinami, ale také se školami a konkrétními pedagogy

V rámci projektu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme dětem a jejich rodičům v obtížné sociální situaci zapojit se do domácí přípravy do školy tak, aby to jednou zvládli sami. Rodiny navštěvuje pedagog našeho projektu v jejich domácnosti. Kromě přímé práce s ohroženými rodinami usilujeme také o spolupráci s učiteli a školami, které děti zapojené do projektu navštěvují. Tak se snažíme zvyšovat efektivitu své práce v rodinách.

V praxi to znamená, že po dohodě s rodiči zkontaktujeme konkrétního učitele či školu, konzultujeme společně situaci konkrétního žáka a společně pracujeme na zakázce klienta. Učitelé a školy nás mohou samozřejmě kontaktovat také jako první v případě, že by zapojení do našeho projektu rádi sami konkrétní rodině nabídli. Taková spolupráce je výhodná jak pro učitele, kterým se alespoň částečně uleví v práci s problémovými žáky, ale i pro pracovníky projektu, kteří se díky konzultacím s pedagogy dozvědí, jak s dětmi zapojenými v projektu pracovat, co jim ve škole nejde a na co se mají při doučování zaměřit. Taková spolupráce umožňuje také efektivněji hodnotit pokroky konkrétního dítěte a rodiny v přístupu k povinné školní docházce. Především se snažíme jednat vždy tak, aby se zlepšila situace konkrétního dítěte. Jde nám o to, aby ve spolupráci s námi děti měly šanci začít zažívat ve svém školním a možná často i osobním životě pocit úspěchu.

Anička* (9) měla kvůli zdravotním problémům velkou absenci ve školní docházce, což se začalo odrážet i na jejím prospěchu. Měla velké nedostatky v českém jazyce a angličtině, což se nakonec projevilo dvěma nedostatečnými na vysvědčení. Aničky situaci navíc zhoršuje sociální situace rodiny, ve které žije. Rodina se potýká s nevyhovujícím bydlením, nezaměstnaností a celkově špatnou finanční situací. Rodiče jsou přirozeně zaměřeni především na řešení těchto existenčních problémů a v důsledku toho jim pak nezbývá čas věnovat se naplno povinnostem, které jsou na ně ze strany školy kladeny. Do rodiny začal docházet pedagog projektu „Učí (se) celá rodina“ a jednou týdně asistoval Aničce a jejím rodičům při domácí přípravě do školy. Po domluvě s rodinou kontaktoval třídní učitelku a seznámil ji se situací, ve které se Anička a její rodina nachází. Paní učitelka byla ochotná vyjít nám i rodině vstříc. Ve spolupráci s paní učitelkou jsme založili cvičné desky, ve kterých doháníme a věnujeme se nedostatkům tak, aby paní učitelka mohla kontinuálně navázat na tyto osvojené znalosti a dovednosti v běžném školním vyučování. Anička má šanci dostat se z bludného kruhu, který by jí bez podpory Aufori a paní učitelky hrozil.

O vlastní zkušenost se spoluprací s Aufori se vyjádřila i pedagožka ze Základní školy Štefánikova v Hradci Králové: „Spolupráci s organizací Aufori, o.p.s., hodnotím velmi pozitivně. Je velkým přínosem pro rozvoj problémových žáků. Bez této pomoci by konkrétně náš žák 9. třídy zaostával v učivu natolik, že by mu hrozilo propadnutí, a myslím, že by se u něj hromadily i výchovné problémy. Potřebuje individuální přístup a hlavně vhodnou motivaci, což se mu teď dostává."

* jméno bylo změněno