Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Projekt podporující sociální služby v Královéhradeckém kraji je u konce

2. 4. 2020 Autor: Lenka Novotná

Královéhradecký kraj končí financování vybraných sociálních služeb z individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“ který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu bylo zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v souladu se Sítí sociálních služeb Královéhradeckého kraje. V rámci projektu bylo kromě potřebných stávajících aktivit financováno i rozšíření těchto sociálních služeb, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Prostřednictvím projektu bylo podpořeno celkem 47 sociálních služeb poskytovaných na území Královéhradeckého kraje částkou přes 344 milionů Kč. Podporu získalo více jak 2 000 účastníků s vyšší než bagatelní podporou 40 hodin; z toho více jak 300 účastníků, kteří byli při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a po ukončení účasti v projektu si nově hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ.

Projekt podpořil služby, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, směřují k rozvoji a přispívají k zapojení cílových skupin do společnosti - do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Významnou částí projektu byla podpora osob bez domova, osob žijících v nestandardních bytových podmínkách či osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody. Dále pak podpora azylových domů pro matky s dětmi, které poskytují stabilní zázemí matkám, posilují jejich rodičovské kompetence a pomáhají jim nalézt stabilní bydlení a pracovní uplatnění. Ve velké míře se projekt věnoval také rodinám s dětmi. Prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb dochází k podpoře rodin směřující k řešení složitých výchovných či materiálních situací rodin s cílem zajištění funkčních rodin.

Podpořeny byly také služby, které přispívají k začleňování zdravotně postižených osob do společnosti, jako např. sociální rehabilitace pro lidi se zrakovým či s mentálním postižením. Tyto služby posilují samostatnost těchto osob, aby mohly žít život s co nejmenší podporou třetích osob. Pomáhají lidem s postižením zvládat péči o domácnost, zvládat orientaci ve městě i získat dovednosti, které umožní jejich pracovní uplatnění. V neposlední řadě se také rozšířily služby na podporu osob s duševním onemocněním.

Přestože projekt končí, služby sociální prevence budou podporovány i nadále z prostředků Královéhradeckého kraje a státního rozpočtu. Královéhradecký kraj má již připravený navazující projekt, který zajistí financování vybraných služeb od ledna 2020 - 2022.