Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Denní stacionář APROPO byl předán k užívání dětem s postižením

28. 4. 2016 Autor: Magdaléna Doležalová

Nově zrekonstruovaná budova v Soudné ulici v Jičíně, která bude sloužit jako denní stacionář pro tělesně a mentálně postižené, byla ve středu 27. dubna slavnostně předána jejím uživatelům. Stavba byla dokončena vloni na podzim a začátkem roku byla vybavena nábytkem, terapeutickými pomůckami a vnitřním asistenčním systémem pro klienty stacionáře a je nyní připravena k nastěhování. Využívat ji bude asi 20 klientů neziskové organizace Apropo Jičín, o.p.s.

Ke slavnostnímu předání domu došlo ve středu 27. dubna odpoledne, když starosta města Jičín JUDr. Jan Malý slavnostně předal klíče od budovy ředitelce společnosti Jitce Králové. Poděkoval také všem, kteří se na stavbě podíleli, kteří se postarali o získání dotace, firmám a úředníkům Městského úřadu, kteří měli projekt na starost. „Apropu přeji, aby se zde klientům i pečovatelkám líbilo, aby se sem těšili a přijali tyto prostory jako svůj druhý domov,“ popřál starosta města JUDr. Jan Malý. Na slavnostní předání a následnou prohlídku budovy bylo pozváno několik desítek hostů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Královéhradeckého kraje, díky kterému získalo město na rekonstrukci a zprovoznění budovy výraznou dotaci z ROP NUTS II Severovýchod. „Kraj dlouhodobě podporuje a bude i nadále podporovat veškeré sociální služby. Otevření denního stacionáře pro nás neznamená jen investici do budovy samotné. Nabízíme Apropu i další pomoc, a to například finanční podporu projektů a akcí, metodickou pomoc apod., aby této nové budově vdechlo život a klienti se zde cítili dobře,“ řekl krajský radní a jičínský zastupitel Josef Dvořák.

Klienti organizace APROPO se do budovy o celkové podlahové ploše cca 800 m² přestěhují během května. Budou zde využívat hernu, odpočívárnu, jídelnu, fyzioterapii a místnost pro další individuální terapie, dílnu pro výtvarné a pracovní činnosti. Nově mají upraven vstup do zahrady a ze spojovací chodby vznikla zimní zahrada. V prostorách půdy byly také vybudovány dva jednopokojové „cvičné byty“ pro mladé dospělé. Novou budovou se chce Apropo také pochlubit svým spoluobčanům a kolegům z jiných organizací, proto pro veřejnost plánuje Dny otevřených dveří. „Zájemci se mohou přijít podívat v pátek 27. května od 14.do 17. hod. a v sobotu 28. května od 9.do 12. hod. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás,“ srdečně zve ředitelka APROPA Jitka Králová.

Rekonstrukce domu č. p. 15 v areálu Základní školy v Soudné probíhala od října 2014 do září 2015 a prováděla ji valdická společnost STAVING spol. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Další společnosti dodaly vybavení a terapeutické pomůcky. Celková rekonstrukce stacionáře včetně vybavení a projektových dokumentací město přišla na zhruba 25 milionů korun. Původně prázdná budova, ve které dříve bývaly sociální byty, byla opravena za výrazné pomoci dotace z ROP NUTS II Severovýchod, který přislíbil proplacení až 100 % uznatelných nákladů. Později byla dotace poskytovatelem zkrácena a město tak získalo celkem 14.2 milionu korun. V současné době tento významný projekt bohužel prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Police ČR, neboť byla učiněna anonymní podání na průběh zakázek. „ÚOHS i policii jsme poskytli veškerou potřebnou dokumentaci. Domníváme se, že všechna výběrová řízení proběhla v souladu se zákonem,“ komentuje situaci starosta města JUDr. Jan Malý. „Jsem rád, že přes všechny problémy s výběrovými řízeními a průběhem projektu se nakonec vše podařilo dokončit a opuštěný dům získal svoji novou smysluplnou náplň,“ doplňuje místostarosta města Mgr. Petr Hamáček.

Záměr využití budovy č. p. 15 pro denní stacionář vznikl již před devíti lety, protože Apropo se dlouhodobě potýkalo s nedostatkem prostor pro poskytování služeb denního stacionáře. Ten poskytuje nezbytné služby těžce zdravotně postiženým dětem v době, kdy rodiče nemohou tuto péči zabezpečit sami. Projektu vdechla život až možnost získat výraznou dotaci, neboť do této doby se v rozpočtu města na něj nenašly prostředky. Objekt zůstává v majetku města Jičína a společnost Apropo bude městu platit za budovu pronájem.

Ing. Magdaléna Doležalová
město Jičín, komunikace s veřejností