Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

JAK SE ŽIJE V DOMĚ SVATÉ FAUSTYNY

4. 12. 2017 Autor: Kateřina Litošová, vložil: Jiří Zeman

Projíždějíc kolem Domu svaté Faustyny na Štefánikově ulici si možná mnozí občané Dvora Králové nad Labem kladou otázku po účelu této budovy. Bydlí v ní sestry, bezdomovci nebo nějací svěřenci sester? Nikoliv. Startovací (podporované) bydlení je nájemním bydlením s chráněnou výší nájmu – tzn., že jeho výše je předem stanovena a určena Ministerstvem pro místní rozvoj, z jehož projektu a financí byl z drtivé většiny dům postaven. Výstavba reaguje na státní bytovou politiku – pomoc pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení, více na www.mmr.cz. Provoz budovy je tedy po dobu 20 let monitorován a kontrolován výše zmíněným úřadem.

Co to znamená pro její obyvatele?

V první řadě záruku, že na začátku nebude třeba skládat kauci, dále že nájem se nebude neúměrně zvyšovat a pronajímatel se nebude na úkor sociálně potřebných osob obohacovat, dále že provozovatelé zaručují bezpečnost v domě a garantují, že byty budou využívat osoby sociálně potřebné. Současný nájem včetně služeb (paušál za 1 měsíc) činí od 4062,- do 4144,- Kč v závislosti na velikosti bytu. Dále projekt vyžaduje spolupráci se sociálními službami, které se ukazují v praxi jako nezbytné. Provozovatelem bytů je Kongregace sester Matky Božího milosrdenství čítající ve Dvoře Králové čtyři řeholní sestry.

Kdo dotuje provoz domu?

Dům se musí „udržet“ sám, jeho provoz není dotován městem, ministerstvem ani církví. Nájemníci jsou tedy vedeni k šetrnosti k majetku i energiím. Sestry kromě dobrovolné péče o Dům svaté Faustyny pracují každá ve svém zaměstnání, aby uživily provoz vlastní komunity.

Azylové nebo nájemní bydlení?

Startovací byty jsou ideálním přechodem od azylového bydlení ke klasickému bydlení nájemnímu. Jsou omezené časově – nejdéle na 2 roky. Během doby, po kterou mohou sociálně potřebné osoby byty využívat, mají povinnosti stejné jako v normálním nájemním bydlení: platit včas a plnou výši nájmu, uklízet v domě i kolem domu (jiné povinnosti má 18 letý mladý muž opouštějící ústavní výchovu, jiné těhotná maminka nebo seniorka), dodržovat domovní řád a navíc – ukládat si určitou částku na další bydlení.

Co řeší obyvatelé Domu sv. Faustyny?

Společným a největším problémem obyvatel totiž je, že ve své těžké situaci nemají prostředky na složení kauce. Každý, kdo byty užívá, má díky komunikaci sester, sociálních služeb, charity (jejích potravinových balíčků) a ochotných pracovnic Úřadu práce, možnost byt zaplatit a ještě si určitou částku odložit. Během omezeného období mají tedy obyvatelé šanci se svým životem něco udělat.

Trocha statistiky

Od července roku 2014 poskytl Dům svaté Faustyny pomoc 31 osobám: 22 ženám a 9 mužům. Nejmladší nájemce bytu měl 18 let, nejstarší 84 let, narodily se 2 děti. Většina přišla za dramatických okolností z mnohdy velmi náročných situací (domácí násilí, nečekané ukončení dosavadního nájmu v zimním období, po propuštění z nemocnice bez možnosti návratu domů nebo z výkonu trestu bez možnosti návratu k rodině, těhotenství v situaci bez přístřeší). Díky kvalitnímu a relativně stálému bydlení bylo OSPODEM umožněno 6 dětem pobývat spolu se svým rodičem, s nímž dosud bydlet nemohly pro nevyhovující bytové podmínky.

14 osobám se podařilo přejít do svého nového a stálého bydlení, 7 obyvatel využilo bydlení v jiné instituci nebo u příbuzných. 4 osobám nebyla po předchozí diskusi a upozornění prodloužena nájemní smlouva z důvodu nezaplacení nájmu, chování ohrožující bezpečnost obyvatel nebo dalšímu zneužívání bytů – tyto osoby musely uvolnit místo potřebnějším a motivovanějším lidem.

Služby využívané obyvateli domu

Pračka 40,- Kč, zapůjčení cyklistického kola 5 Kč (vratná záloha 500,-), nenároková možnost využití automobilu sester 13Kč/km (odpovídá ceně za senior automobil Pečovatelské služby ve Dvoře Králové). Ze sociálních služeb (zdarma): Misericordia, o.p.s.: služba Sociální rehabilitace – pomáhá s hospodařením, zařizováním osobních dokumentů, poskytuje poradenství i aktivizační služby.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Občanská poradna, charitní šatník, potravinová pomoc. Diakonie ČSE ve Dvoře Králové.

Co spojuje pracovníky sociálních služeb a pronajímatele domu?

Předně usilují o zachování důstojnosti každé osoby, která přichází. Pracovníci nehledí na to, jakou má kdo minulost, z jakého prostředí pochází, jaké je barvy pleti nebo za jak dramatických okolností přišel. Každý má šanci znovu začít. Není náhoda, že všechny, v současné době využívané sociální služby včetně pronajímatele, mají ve svých stanovách křesťanské hodnoty. Není tedy ani neobvyklé uvidíte-li bílý mikrobus, jak vyráží do kina, na výstavu jiřinek, na pstruhy do Polska nebo výlet po okolí Dvora. Takové aktivity nemají základ v projektových v podmínkách žádného evropského projektu, ale v srdcích těch, kteří ve společenství s potřebnými vidí smysl.

A jak se žije obyvatelům domu?

To se musíte zeptat jich samotných. Jejich výchozí situace není lehká, snadná tedy samozřejmě nebude ani změna. Každý je však svobodný a záleží čistě na něm, zda a jaké nabídky využije. Seznámení se sociálními službami Misericordia o.p.s. vč. možnosti stáže v Sociální rehabilitaci si můžete domluvit na tel. 733 741 994, možnost prohlídky domu (včetně exkurze po zahradě) na tel. 733 611 504.