Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Jít konci života naproti

14. 12. 2017 Autor: Lída Lorencová, vložil: Jiří Zeman

Dne 5. 12. 2017 se v domově důchodců Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo společné setkání obyvatel Domova, rodinných příslušníků, zaměstnanců a pozvaných hostů. Tématem bylo zamyšlení nad posledním obdobím života. Lze namítnout, že téma v předvánočním čase ne úplně patřičné. Ale kdy je vhodná doba na to, abychom začali hovořit o věcech, týkajících se nás všech a kterým se jednou nevyhneme? Téma smrti a umírání je v dnešní společnosti tabu, často je vytlačeno za zdi zdravotnických zařízení.

Když se však podíváme do statistik, výsledky jsou více než alarmující. Z výzkumu, který byl proveden v České republice v roce 2013, by si 78% z dotázaných respondentů přálo zemřít doma, ve svém přirozeném prostředí. A právě takové procento lidí umírá v nemocnicích nebo ve zdravotnických zařízeních. 63% dotázaných by začalo řešit důležitá rozhodnutí spojená s koncem života až ve chvíli těžké nemoci. O svých přáních na sklonku života hovořilo s někým pouze 2/5 dotázaných.

Sociálních zařízení, jakým je domov důchodců, chcete-li domov pro seniory, se toto téma více než týká. A přece v základních činnostech zákona o sociálních službách zatím tuto oblast nenalezneme. I kdybychom se toho jednou dočkali, co to pro nás bude znamenat? Bude na každém z nás poskytovatelů, abychom tuto činnost „nějak“ uchopili a při kontrole, jako u ostatních základních činností, prokázali, že ji naplňujeme.

Nám se čekat nechce, a proto jsme se rozhodli, „jít konci života naproti“…

Jak se to stalo? Ve vzdělávacích plánech našich zaměstnanců se v posledních letech často objevovalo téma doprovázení umírajících, péče o ně atp. Rozhodli jsme se proto, zařadit tuto oblast do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu „Společně ke kvalitě“, který realizujeme v naší organizaci od září 2016. Máme tedy dostatek prostoru proto, abychom téma otevřeli, diskutovali, rozpracovali a vzdělávali se. A to nejen na úrovni zaměstnanců v přímé péči, ale napříč celou organizací, kdy do jednotlivých workshopů jsou zařazeni všichni zaměstnanci.

Z laického pohledu lze zdravotní péči o osoby na konci jejich života rozdělit do tří kategorií - péče prodlužující život, omezená zdravotní péče a péče zaměřená na úlevu a kvalitu života, tj. paliativní péče. Pro nás je podstatné to, že správná varianta je ta, pro kterou se uživatel (pacient) sám rozhodne a v té ho podpoříme.

Cílem našeho setkání v Domově bylo ukázat, jaké možnosti v poskytování péče naši uživatelé mají a co jsme my schopni jim nabídnout. Podmínky, které zde vytváříme a které chceme rozvíjet, se zaměřují především na úlevu a kvalitu života, na paliativní péči poskytovanou u nás v Domově, tedy v přirozeném sociálním prostředí osob, které zde žijí.

A právě v této oblasti začala velmi úzká spolupráce s Hospicem Anežky České, konkrétně s paní Ivou Valerovou, vrchní sestrou mobilního hospice, ale i s dalšími vstřícnými osobami, se kterými hledáme cestu, jak začít nastavovat péči zaměřenou na úlevu a kvalitu pro naše klienty. Zároveň jsme se obrátili na další zainteresované osoby a instituce – našeho ošetřujícího lékaře, primářku následné péče Nemocnice Dvůr Králové nad Labem, naši psycholožku, revizní lékařku Všeobecné zdravotní pojišťovny, zřizovatele – Královéhradecký kraj, farářku Československé církve husitské, ale i rodinné příslušníky, kteří v podmínkách našeho Domova „doprovodili“ své nejbližší a byli ochotni své zkušenosti sdělit. Vám všem patří obrovské DÍKY! Zároveň pro poskytování péče nabízíme nově upravené prostory, které klienti a jejich blízcí mohou využít.

Veškeré snažení by však bylo marné, kdybychom neměli pracovníky, kteří jsou na tuto situaci připraveni. Dovolím si říci, že dnes máme profesionální tým, ve kterém pracují zaměstnanci, kteří jsou profesně i lidsky připraveni.

Určitě nejsme odborníky na všechno, nejsme dokonalí. V poskytování paliativní péče jsme na začátku. Učíme se mluvit o umírání a smrti. Kromě všech odborníků, kteří nám pomáhají, jsou našimi největšími učiteli právě umírající a jejich blízcí. Děkujeme Vám, že můžeme být v těchto těžkých chvílích s Vámi.