Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Kam kráčí Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem?

Poslední aktualizace: 6. 2. 2018

Organizace zajišťuje péči seniorům v domácím prostředí od 70. let minulého století a v posledních letech pomáhá i lidem bez domova. Za ta léta od počátku vzniku se velmi změnila. Dnes je organizací, která má velmi dobré jméno v rámci celé naší republiky a získala i řadu ocenění na národní úrovni.

Pečovatelská služba se včase velmi proměnila. Když jsem vlistopadu 2003 "převzala" Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, čítala i se mnou 9 zaměstnanců, ztoho 7 pečovatelek. Kpřesunu za klienty a na nákupy měly pečovatelky jízdní kola, jedno služební vozidlo a péči poskytovaly asi 95 seniorům vdomě spečovatelskou službou a vdomácnostech ve Dvoře Králové nad Labem od pondělí do pátku od 6 do 14,30 hodin. O vánočních prázdninách se služba nezajišťovala vůbec. Takto byla většina pečovatelských služeb té doby nastavená.

Hlavními činnostmi pečovatelek byl úklid, zajištění nákupů, léků, praní prádla a dovoz obědů. Co však zejména senioři oceňovali, byla možnost si spečovatelkou sednout a povídat si. Osamění a omezená možnost sdílet své prožitky, radosti a starosti seniory velmi trápí. Na povídání byl dostatek prostoru.

Za těch patnáct let se doba velmi změnila. Vpéči o seniory jistě kdobrému, nicméně stárnutí obyvatelstva (a stím související nárůst obyvatel – seniorů), tlak na vytíženost pečovatelek a administrativní zátěž si vybírá svou daň – práce to je velmi náročná a vyžaduje nejenom lásku klidem sbezpodmínečným přijetím, ale i velkou vnitřní disciplínu, motivaci kpráci právě stouto cílovou skupinou, schopnost každodenně zvládat nejrůznější problémy a pracovat pod tlakem. Mnozí zájemci o naši práci přicházejí stím, že by se jim líbila práce pečovatelky, že se starali o babičku / dědečka, ale mnohé ztěchto zájemců nakonec odradí náročnost profese, na kterou nejsou připraveni.

Naše město patří mezi nejstarší města vČeské republice a je vůbec nejstarším městem vKrálovéhradeckém kraji. Lidé se dožívají podstatně vyššího věku, děti, které by se rády o rodiče postaraly, bývají většinou vzaměstnání, domovy pro seniory jsou dnes schopné přijmout pouze ty občany, kteří potřebují nepřetržitou 24 hodinovou péči. Domovy pro seniory dnes vůbec neřeší dříve tak častý důvod pro přijetí do domova pro seniory, tedy bytovou otázku, která bývá u seniorů stále ještě špatná (chybí bezbariérovost, byty nejsou přizpůsobeny měnícím se potřebám seniorů, špatná dostupnost služeb – zejména na venkově) – nemají ktomu prostor.

Se zvyšujícím se věkem dožití přibývá různých nemocí, které nebyly dříve tak rozsáhlé, jako je například Alzheimerova choroba a další typy demencí. Na tento stále se prohlubující trend se musíme připravit, abychom byli schopni vpotřebném rozsahu pomáhat i nadále.

Lidé ve většině případů chtějí žít a dožít doma, vmístech, která důvěrně znají, obklopeni rodinou, přáteli a vzpomínkami. Dnes 15 pečovatelek zajišťuje péči o cca 200 občanů (seniorů, osob se zdravotním postižením – včetně dětí) našeho města a okolních obcí, a to denně od 6 do 22 hodin.

Pečovatelská služba je tak významným subjektem při péči o osoby vdomácím prostředí. Pečovatelky mají k dispozici 9 služebních vozidel (celkem má naše organizace 11 automobilů). Pracují na směny a zajišťují nejenom již výše zmiňované úklidy, nákupy, dovoz obědů, ale pečují například o imobilní klienty, o klienty po cévních mozkových příhodách, zajišťují osobní hygienu na lůžku, pomáhají spřípravou a podáním stravy, velmi významně pomáhají rodinám v péči o jejich blízké sdemencí, která je na vzestupu.

Velmi žádanou službou je doprava služebním vozidlem klékaři, na úřady, za nákupy atd. Tato služba umožňuje našim klientům zůstat i nadále vkontaktu sokolním světem. Pokud je potřeba zajistit u klienta nepřetržitou pomoc i vnočních hodinách, spolupracujeme zejména sosobní asistencí Farní charity Dvůr Králové nad Labem a domácí ošetřovatelskou péčí Bc. Zuzany Kostandinovské.

Dá se předpokládat, že počet osob závislých na péči druhé osoby bude přibývat a budou se výrazně proměňovat potřeby těchto osob. Jsme připraveni na tento trend reagovat zajištěním dostatečného počtu profesionálních pečujících a rozšiřováním našich služeb až na nepřetržitý provoz. Velmi významným faktorem, který do našeho rozhodování vstupuje, je však faktor ekonomický, který jistě nelze opomenout. Věřím však, že kde je vůle, tam se cesta vždy najde! Zatím se vždy našla…

Naše organizace však nezajišťuje pouze pečovatelskou službu, jak by mohlo znázvu organizace vyplývat, ale rozsah činností je podstatně širší. Od roku 2011 pomáháme i osobám bez domova vrámci sociální služby azylový dům a noclehárna. Máme rovněž ve správě 85 bytů vdomech spečovatelskou službou, zajišťujeme též dopravní službu Senior automobil a dovoz obědů do mateřských a některých základních škol vnašem městě. Každoročně pořádáme benefiční akci Noc venku na podporu osob bez domova, spolupracujeme se základními a středními školami, nabízíme stáže pracovníkům z oboru a studentům sociálních oborů. Vsoučasné době máme 26 zaměstnanců. Více informací najdete na www.psdvurkralove.cz, nebo volejte na mobil 604212697.

Autor: Marcela Hauke, publikoval: Jiří Zeman