Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Na Trutnovsku je dominantní pervitin

18. 2. 2014 Autor: Mgr. Ondřej Čalovka

Pracovníci Kontaktního centra RIAPS Trutnov v roce 2013 opět zaznamenali nárůst počtu klientů a vydaných injekčních stříkaček.

Kontaktní centrum poskytuje služby osobám závislým a závislostí na návykových látkách ohroženým na území okresu Trutnov. Sídlo je v Trutnově, ale v rámci terénních služeb jezdí pracovníci i do dalších měst v okolí - Vrchlabí, Dvora Králové nad Labem, Hostinného a Úpice. Klienti však přicházejí ze všech míst okresu včetně Žacléře a podhorských oblastí. „Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu počtu klientů o jednu pětinu. Celkově se jedná o 328 klientů – uživatelů návykových látek, z toho jednu třetinu tvoří ženy. Počet vydaných stříkaček, jejichž výměna slouží k minimalizaci rizika přenosu infekčních chorob, stoupl o 35% na 75 tisíc. Primární návykovou látkou je ve třech případech ze čtyř pervitin, dále následuje alkohol, opiáty a kanabinoidy.“ sděluje vedoucí služby Ondřej Čalovka. „Počet problémových uživatelů drog mírně roste v celé republice. My jsme nárůst pocítili především v souvislosti s lednovou amnestií prezidenta republiky a významná je také blízkost Polských hranic.“ doplňuje Čalovka. Polsko slouží výrobcům pervitinu jako zdroj léků, z nichž se droga vyrábí.

Sociální pracovnice Olga Trunečková popisuje jeden z mnoha klientských příběhů. „Klientka Dagmar přišla do centra poprvé před třemi lety. Zpočátku pouze měnila stříkačky. Postupně se s ní podařilo navázat dobrý vztah. Dagmar při rozhovorech s pracovníky postupně přicházela na to, že užívání drogy jí v mnoha ohledech komplikuje život. Časem dospěla do stadia, kdy se rozhodovala, jak se svým životem naloží dál. Nejprve se pokoušela vše zvládnout ambulantně, docházením do Ambulance RIAPSu. Abstinovat však nedokázala a zjistila, že by potřebovala intenzivnější péči. Společně jsme začaly pracovat na nástupu do léčebny. V průběhu roku do léčby nastoupila. Získala tak čas a prostor k řešení obtíží, které ji život na drogách přinesl – vztahy s rodiči, dluhy a zdravotní potíže. I v průběhu léčby s námi udržovala telefonický a písemný kontakt. Víme, že léčbu úspěšně dokončila, odstěhovala se z města, ve kterém drogy užívala a pokračuje v abstinenci. V tom ji pomáhá i docházení na doléčování, které je důležitou složkou pomoci po ukončení léčby.“

Zprostředkování léčby je pouze jednou z náplní práce pracovníků centra. „Klientům pomáháme s vyřízením dokladů, sociálních dávek, hledáním bydlení a práce. Ti, kteří bydlí na ulici a ve squatech se u nás mohou vysprchovat a vyprat si oblečení. Rodičům, kteří mají obavy, že jejich potomek užívá návykové látky, nabízíme anonymní poradenství.“ uvádí Čalovka. Rodičů a dalších blízkých osob v loňském roce přišlo celkem 22.

Podstatnou součástí zdravotní složky služby je i screeningové testování na infekční choroby. „Novinkou je, že od ledna tohoto roku se mohou na HIV, Syfilis a žloutenku typu B a C nechat otestovat nejen uživatelé drog, ale kdokoliv, kdo má podezření na nákazu těmito chorobami. I tato služba je anonymní. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách Kontaktního centra.“ uzavírá Ondřej Čalovka.

Kontakt:

RIAPS – Kontaktní centrum a terénní služby

Procházkova 818

541 01 Trutnov


tel.: 499 828 144, 731 441 267(9)

web: www.riaps.cz

e-mail: kcentrum@riaps.cz