Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Pátek třináctého pro APPN v Hradci Králové

13. 1. 2014 Autor: Jiří Zeman

Pátek 13. prosince rozhodně nebyl smolným dnem pro pobočku občanského sdružení Agentura pro neslyšící v Hradci Králové. Na ten den připadl termín tiskové konference nazvané „Člověk se sluchovým postižením a jeho uplatnění na trhu práce“.

Akce se zúčastnilo mnoho významných osobností, například exministr zdravotnictví a současný poslanec Leoš Heger, náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Jan Dobeš nebo vedoucí Odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje Jiří Vitvar. Na tiskové konferenci byli přítomní také studenti zapojení do tranzitního programu Agentury a její klienti, kteří se účastní projektu Neslyším, přesto pracuji. Podělili se s přítomnými o svůj životní příběh a zkušenosti s uplatněním na trhu práce.

O skvělé občerstvení i servis během konference se postarali neslyšící studenti místního učňovského střediska – SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova.

Úvodní slovo měla Martina Přibylová, která představila ve zkratce organizaci. Následovaly podrobnější informace o službách, plánech a vizích od koordinátora krajských poboček Radima Vysloužila. Po něm již převzala slovo krajská manažerka Daniela Kykalová. Propojila svůj proslov na téma aktuálně vzniklé pobočky pro Královéhradecký kraj přímo s příběhy a výpověďmi tří přítomných osob se sluchovým handicapem.

Neslyšící klient APPN Jiří Telinger je například jedním z těch neslyšících, který nemá problémy ani s pracovním uplatněním, ani s komunikací. Pracuje ve firmě, kde je spokojen. Komunikovat umí dobře i se slyšícími a v Hradci Králové nemá problém ani u lékaře, na úřadě, ani v dopravě – znají ho zde a snaží se mu rozumět.

Několik neslyšících studentů však naopak uvedlo, že získat všechny informace u lékaře je pro ně vzhledem k jejich handicapu problém. Studentka Sandra Bovkunová vyprávěla o svém velice dramatickém zážitku. Nalezla v jejich bytovém domě na schodišti ležet ženu v bezvědomí. Pomohla nám vžít se do její situace – kdy nemohla zavolat jako my jednoduše přes telefon záchranku. Vyběhla proto na ulici a znakovala na procházející kolem, ale ti jí nerozuměli a odmítali s ní jít dovnitř. Nakonec jednoho člověka doslova vtlačila do domu a ten poté zavolal záchranku.

Paní ředitelka hradecké školy pro sluchově handicapované (SŠ, ZŠ, MŠ pro děti s vadou sluchu a řeči) Iva Rindová obohatila diskuzi o vhled do současné situace neslyšících v oblasti vzdělávání.

Hlavním tématem však byly sociální služby a bariéry existující ve společnosti mezi neslyšícími a slyšícími.

Poslanec Leoš Heger poznamenal, že „naše společnost trpí tzv. xenofobií, která pramení především z neznalosti. S tou je potřeba pracovat a pokud možno ji vymýtit.“

„Pokud se setkáme s podobnou bariérou v komunikaci, měli bychom to brát spíše jako výzvu a neotočit se zády,“ uvedl náměstek Dobeš.

Plodná diskuze o aktuálních palčivých tématech týkajících se osob se sluchovým handicapem se protáhla i nad rámec časově stanoveného programu.

Na závěr akce jsme si všichni slíbili, že naše spolupráce bude s ohledem na náš společný zájem i nadále pokračovat.