Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Podpořme setkávání dětí a jejich rodičů

29. 11. 2013

„Asistovaný kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou“ - tak zní celý název služby pomáhající zajistit bezpečný prostor pro setkání dítěte a jeho rodiče, u kterého nemůže z nějakého důvodu vyrůstat.

Konkrétní obsah této služby, určené pěstounským rodinám, je pro širokou veřejnost často obtížně představitelný. „Jejím hlavním cílem je zajistit pomoc, aby se mohla uskutečnit setkání dětí, které žijí v pěstounských rodinách a jejich rodičů. Ne vždy jsou tyto kontakty s původní rodinou bez problému. Proto v případě, že pěstoun potřebuje pomoc se zajištěním, může se obrátit právě na pracovníky střediska Stopa čápa,“ vysvětluje zaměření služby vedoucí střediska Martin Snížek. Zájem o tuto službu v poslední době narůstá. Ročně se uskuteční přibližně okolo třiceti pěti setkání.

Setkání se po přípravě účastníků většinou uskutečňuje v neutrálním prostředí jako je kavárna s dětským koutkem, mateřské centrum nebo například park. Nejčastěji jsou využívány prostory prorodinného centra „Budulínek“ v Hradci Králové. „V odůvodněných případech je vhodné, aby se na přípravě podílel i dětský psycholog. Ten rodinu i dítě na setkání připraví a také zjistí, jaké uspořádání by pro konkrétní dítě bylo nejvíce přínosné a co nejméně ohrožující. Náš pracovník je v průběhu setkání průvodcem dítěte, rodiče i pěstouna. Někdy se stává, že k tomuto shledání dochází po několika letech vzájemného odloučení. Naší úlohou je vždy pomoci dětem i dospělým ujasnit si svá očekávání, domluvit se s nimi na pravidlech, která budou dodržována, aby nedošlo k žádnému nedorozumění či konfliktu.“, představuje ve stručnosti setkání pracovnice střediska Stopa čápa, paní Jarmila Říčařová.

Více informací poskytne:
Martin Snížek, DiS.
vedoucí střediska Stopa čápa
Mobil.: 773 800 292 E-mail: stopa.capa@salinger.cz  


Středisko Stopa Čápa, jehož provozovatelem je Občanské sdružení Salinger, poskytuje služby pěstounským rodinám již od roku 2002. Je tak nejdéle působící neziskovou organizací pro pěstounské rodiny a adoptivní rodiny v Královéhradeckém kraji. Své služby poskytuje nejen náhradním rodičům a svěřeným dětem, ale celým rodinám. Nabízí jim možnost dlouhodobého provázení rodiny.