Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

PODZIMNÍ CESTA ZA ZVÍŘATY

29. 11. 2013

Na dnešní podzimní den jsme se všichni moc těšili. Připravili jsme pro děti zajímavý program, a to návštěva OBORY v Broumově.

Krásné podzimní dopoledne jsme se s dětmi sešli před Centrem. Děti popadly své batůžky s lehkou svačinkou a pitíčkem a vydali jsme se procházkou k oboře. Cestou jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin, aby nám cesta rychleji ubíhala. Děti se moc těšily, až uvidí zvířata a nakrmí je suchým chlebem, který jsme jim přinesli. Když jsme dorazili k oboře, děti zpozorněly a vyndaly si ze svých batůžků tvrdý chléb. Mladý pán, který v oboře pracuje, nás provázel a představoval nám všechna zvířata. Když děti viděly obrovský prostor, po němž se prochází spoustu lam, koziček a skotských krav, rozeběhly se k plotu a začaly zvířata krmit chlebem. Děti se smály a dováděly :-). Po chvíli jsme je ale museli okřiknout, protože nás pán informoval o tom, že se narodila mláďata od mývalů, a že potřebují naprostý klid, aby je nikdo nevylekal. Děti se ihned zklidnily a snažily být se co nejtišší. Po době strávené u lam, nás pán zavedl na místo, kde uvidíme daňky. Všichni jsme prošli za plot, kde byla všechna zvířata a byli jsme s nimi v jedné ohradě :-). Báli jsme se, aby nás nekously, ale zvířata byla ochočená a milá. Za dětmi pořád chodil osel s malým oslíkem, který do nás drkal a pošťuchoval nás. Některé děti se opravdu bály, ale většina z nich se odvážila oslíka pohladit. Po celou dobu děti zvířátka krmily. Poté pán, který pracuje v oboře, nám přinesl ukázat týden staré kůzlátko. Všichni jsme si ho šli pohladit, bylo moc roztomilé.

Nakonec prohlídky jsme se šli podívat na velbloudy, kteří se váleli na zemi a odpočívali. Bylo jich celkem 5. Pak jsme procházeli kolem pštrosů, kteří vydávali zvláštní zvuky, a děti se velmi divily, jak pštros sedí. Má obrácené nohy a tomu jsme se všichni moc smály, protože to vypadalo legračně:-). Rozloučili jsme se zvířátky a vydali se cestou zpátky. Cestou jsme si sedli, povídali o zvířatech, které jsme dnes viděli. Pak jsme hráli hru „NA CO PRÁVĚ MYSLÍM“ a pomalu jsme se blížili k Centru, kde jsme se všichni rozloučili.

Děti měly radost, že si odnesly spousty zážitků z krásného dne :-)

Kontakt:
Občanské sdružení dětí a mládeže Začít spolu,
Kladská 1654, Broumov 55001,
IČO: 68208944

www.zacit-spolu.cz
tel: 491 616 028