Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Stacionář mezi mosty Trutnov od ledna rozšiřuje cílovou skupinu

4. 12. 2017 Autor: Renata Bezděková, vložil: Jiří Zeman

Denní sociální služba Stacionář mezi mosty Trutnov dosud poskytoval služby klientům s menší mírou podpory. Od ledna 2018 svoji cílovou skupinu rozšíří o osoby s mentálním postižením a o osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením bez omezení stupně postižení. Dále rozšíří cílovou skupinu o osoby s chronickým duševním onemocněním nad 55 let a pro seniory, zejména nad 65 let, se sníženými schopnostmi péče o vlastní osobu.

Péče těmto osobám dosud na území města Trutnova nebyla poskytována, ale občané o ni projevovali zájem. Zřizovatel stacionáře, město Trutnov, přání občanů vyslyšel a pro rozšíření cílové skupiny zrekonstruoval budovu v objektu stacionáře. Náklady na rekonstrukci jsou cca 5,5 mil. Kč. Z větší části byla hrazena z prostředků EU, kdy město Trutnov bylo úspěšné v žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Co mohou zájemci o službu očekávat? Hlavním cílem stacionáře je udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů, předcházení jejich sociálnímu vyloučení, pomoc v péči o vlastní osobu.

K naplňování těchto cílů budou sloužit aktivizační činnosti (pohybové, pracovní, vzdělávací, společenské akce, podpora komunikačních dovedností různými formami apod.).

Kapacita stacionáře po rozšíření bude 65 klientů, rozdělených do tří oddělení podle potřebné míry podpory.

Součástí péče o klienty bude i zajištění stravy ve vlastní kuchyni, svačiny a obědy. Bude samozřejmostí přizpůsobení stravy dietním požadavkům klientů i forma jejího podávání.

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor ve Stacionáři mezi mosty Trutnov proběhne v měsíci prosinci. První klienty přivítáme 2. ledna 2018. Věříme, že o nově nabízené služby bude zájem a pracovníci stacionáře naplní očekávání nových klientů i jejich pečujících osob.