Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Trutnov otevřel nový stacionář

Poslední aktualizace: 30. 1. 2018

Město Trutnov otevřelo na konci ledna rekonstruované prostory Stacionáře mezi mosty v Trutnově. Opravy vyšly na necelých 6,5 milionu korun, většinu částky pokryla dotace z Evropské unie, zbytek uhradí město Trutnov. Vzniklo moderní zařízení, které umožní poskytovat služby lidem s těžkým zdravotním postižením i seniorům.

Rozsáhlá rekonstrukce Stacionáře mezi mosty Trutnov probíhala od července 2017 do letošního ledna. „Jde především o zkvalitnění a úpravu prostor, zřízení cvičného bytu pro stávající klienty a vybudování patřičného zázemí pro poskytování nových služeb, a to denního centra pro osoby starší 55 let a pro osoby s těžkým mentálním postižením. V našem regionu totiž pro tyto plánové služby nejsou kapacity,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Na provozu zařízení se podílí finančně uživatelé služeb, město Trutnov a Královéhradecký kraj. „Záměr rozšířit denní stacionář i pro osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením jsme uvítali. Trutnov byl posledním velkým městem v kraji, kde tato služba chyběla,“ říká náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner.

Denní stacionáře jsou důležitou součástí péče o osoby se zdravotním postižením. V celém kraji využívají služby stacionářů stovky rodin. Pečující rodiče se často chtějí starat o své děti, s přibývajícím věkem se však péče stává náročnější a tak řada rodičů využívá stacionáře a dělí se s nimi o díl náročné péče.

Služby stacionáře jsou poskytovány tak, aby zapojovaly klienty do společenského života, zabraňovaly jejich sociální izolaci a předčasnému odchodu do pobytových zařízení. „Například vybudováním cvičného bytu pomůžeme rozvoji praktických a teoretických dovedností v obsluze domácnosti, které přispějí ke snižování závislosti na péči druhé osoby,“ říká ředitelka stacionáře Renata Bezděková.

Ve stacionáři vznikly i oddělené prostory pro seniory. Stacionáře seniorům poskytují možnost společenského kontaktu a zajišťují podporu při zajištění sebeobsluhy i stravování. Nespornou výhodou stacionářů je zajištění nepřetržitého dohledu nad klientem. Z tohoto důvodu jsou často využívány seniory v počátečních fázích demence.

„Stacionáře pro seniory jsou k dispozici v 9 městech Královéhradeckého kraje. Jejich kapacity jsou vytížené a zájem mezi seniory a jejich rodinami roste,“ popisuje situaci v kraji náměstek hejtmana Derner a prozrazuje další plány: „Připravuje se výstavba stacionáře pro seniory v Červeném Kostelci, kde bude nositelem projektu tamní Oblastní charita. Krajská strategie předpokládá rozšiřování stacionářů i do dalších měst, vše však bude záležet na aktivitě místních radnic. Kraj je připraven rozšíření podpořit.“

Autor: Jiří Zeman