Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Trutnov rozvíjí a posiluje služby pro seniory

18. 9. 2018 Autor: Jiří Zeman

Podle prognóz bude za 13 let podíl občanů starších 65 let v Královéhradeckém kraji činit více než čtvrtinu. Bude tak přibývat lidí v seniorském věku, kteří budou v určité míře potřebovat péči a podporu. Tu jim mohou poskytnout jejich blízcí nebo sociální služby. Na tyto změny je však potřeba se postupně připravovat. Proto město Trutnov směřuje k vytvoření sítě sociálních služeb, které budou naplňovat potřeby občanů a budou jim pomáhat v situacích, které nedokáží bez pomoci řešit. Dochází tedy i k postupnému rozvoji a posilování služeb pro seniory, a to i díky finančním prostředkům z EU.

V letošním roce tak byla ve Stacionáři mezi mosty Trutnov nově otevřena část pro klienty starší 65 let a klienty s chronickým duševním onemocněním (různými typy demence) z Trutnova a okolí. Služba je klientům poskytována v době, kdy potřebují zajistit pomoc a podporu, kterou jim v dané chvíli nemůže zajistit rodina nebo se cítí osaměle. Stacionář nabízí svým klientům bezpečný a příjemný pobyt v prostředí, které je přizpůsobeno jejich potřebám. Aktivity a čas strávený ve stacionáři jsou s klientem individuálně domlouvány. Otevření nové části předcházela rozsáhlá rekonstrukce prostor a příprava personálu na kvalitní poskytování služeb klientům z řad seniorů a lidem trpícím demencí.

Ve druhé polovině roku v Trutnově začala fungovat služba tísňové péče. Jedná se o komplexní nepřetržitou terénní sociální službu, která nabízí zajištění rychlé pomoci v tísni a v nenadálých krizových situacích, např. při pádu, nevolnosti apod. Lidé tak mohou žít doma bez pocitu strachu, že se nedovolají potřebné pomoci. Služba rovněž snižuje riziko vážného poškození zdraví i zbytečných úmrtí z důvodu nezajištění včasné pomoci.

Obě uvedené služby umožňují lidem žít v domácím prostředí a oddalují nutnost žít v pobytových zařízeních, např. v domově pro seniory. Doplňují tak potřebným způsobem stávající nabídku služeb v Trutnově a okolí.

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xh/projekce_poctu_obyvatel_do_roku_2050

Autor: Mgr. Adéla Cupáková – koordinátor plánování sociálních služeb, Trutnov