Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktuality

Staráte se doma o svého blízkého? Nová poradna v Hradci Králové a kurzy jsou tu pro vás zdarma.

6. 11. 2020 Autor: Mia Magenheimová, Publikoval: Jana Pešková

Diakonie ČCE v rámci projektu Pečuj doma nabízí pečujícím podporu při zvládání jejich náročné životní situace. V Městské knihovně v Hradci Králové (v ulici Wonkova) byla pro každé pondělí od 14:30 do 17h otevřena Poradna pro pečující. Nabízí rovněž poradenství po telefonu a kurzy a podpůrné skupiny online, které jsou právě v této době cenné.

Pečujete doma o seniora, o blízkého nemocného člověka, o duševně či zdravotně znevýhodněného, nebo o dítě, které vyžaduje domácí péči?

Jsme tu pro Vás.

Jsme tu pro vás, když potřebujete poradit, najít informace, načerpat znalosti

a dovednosti k péči, vyslechnout nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci. Zaměřujeme se také na case management, tedy na dlouhodobé průběžné doprovázení pečujícího při péči o svého blízkého, Hledáme s pečujícím nejlepší řešení, poskytujeme zpětnou vazbu a pomáháme najít potřebné zdroje, a to v duchu tvrzení: „nenabízíme jedno řešení pro všechny, ale hledáme řešení pro každého, kdo jej potřebuje a jak jej potřebuje.“

Nabízíme podpůrné skupiny, kde se můžete setkat s těmi, kdo také pečují a sdílet své zkušenosti. Zážitkové podpůrné skupiny jsou zaměřené na relaxaci, odpočinek od náročnosti péče a umožňují získat prostor a čas pro sebe. Nedílnou součástí naší nabídky jsou i tematické a terapeutické skupiny. Realizujeme také cyklus akreditovaných kurzů, kde se nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte, jak správně komunikovat při péči, jak ošetřovat, jak polohovat a manipulovat s málo pohyblivým člověkem, jak pečovat o člověka s demencí, jak doprovázet v závěru života a mnoho dalšího. Všechny služby jsou pro pečující zdarma.

Na našich webových stránkách naleznete tréninková videa a cenné příručky, které se zabývají tématy, která pečujícím pomohou při péči doma. Všechny příručky si můžete stáhnout v pdf na www.pecujdoma.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

Můžete si domluvit schůzku (nebo zasílání aktualit) s Poradcem pro pečující

v Královéhradeckém kraji na telefonu 704 607 850, nebo na e-mailu kralovehradecky@pecujdoma.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=TjiGhRxpRgo&fbclid=IwAR3dIp8VGGuoaGo0UU8CM6Y6O3dLpEsFrs9K8xYgR1AYgiViNZGGMPE2TSo