Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Pečovatelské služby

19. 3. 2012

Pečovatelské služby mají v našem kraji dlouhou historii. Jejich role v pomoci seniorům se však výrazně mění. Zatímco dříve byly zaměřeny především na pomoc v domácnosti, v posledních letech je posilována jejich role v rámci pomoci při zvládání běžných úkonů péči o vlastní osobu či pomoc při hygieně. Řada pečovatelských služeb je tak schopna zajistit pomoc v domácnosti i lidem, kteří vyžadují vysokou míru podpory poskytované jinou osobou.

Trendem v oblasti pečovatelských služeb je rozšiřování provozní doby. Zatímco dříve byly služby poskytovány do brzkých odpoledních hodin, dnes v kraji působí řada pečovatelských služeb, poskytujících služby do 18:00, některé z nich do 22:00 hodin. Život 90 v Hradci Králové a Oblastní charita v Červeném Kostelci pak nabízí čtyřiadvacetihodinovou službu kombinovanou se službou tlačítka tísňové péče. Řada služeb je pak připravena prodloužit provozní dobu dle individuálních potřeb klientů.

„Je-li služba dostupná alespoň do 19:00, můžeme poskytnout pomoc při večerní hygieně a ukládání,“ říká Helena Vostrovská, koordinátorka pečovatelské služby Centra sociální pomoci a služeb z Hradce Králové. Podobné názory zaznívají i z ostatních pečovatelských služeb. Služby s provozní dobou do večerních hodin tak mohou plně nahradit pobyt v domovech pro seniory, a zůstat tak ve vlastní domácnosti, což preferuje více než 80 % seniorů.

„V péči máme několik seniorů s vysokým stupněm závislosti, kde pomáháme společně s rodinou,“ říká Helena Vostrovská a uvádí příklad pana Josefa, o kterého pečuje jeho osmdesátiletá manželka, která pomáhá drobnými úkony a zajišťuje dohled, „my přijíždíme ráno, kdy pomáháme při vstávání a oblékání, v poledne pomáháme při krmení a večer pak věnujeme 45 minut pro hygienu a oblékání.“

V Královéhradeckém kraji působí 51 pečovatelských služeb, které zaměstnávají víc než 350 pracovníků pracujících s uživateli. Patnáct služeb má provozní dobu minimálně do 18 hodin. Dostupnost těchto služeb je lepší ve větších městech – Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Kostelci nad Orlicí, Týništi nad Orlicí, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Trutnově či ve Dvoře Králové nad Labem, čtyřiadvacetihodinovou službu také zajišťují pečovatelské služby při agenturách domácí zdravotní péče v Jičíně a Českém Meziříčí. Kompletní adresář pečovatelských služeb získáte na stránce Vyhledávání služeb pro seniory