Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Podporované bydlení

19. 3. 2012

Bydlet v paneláku na sídlišti, případně v bytě po rodičích, je pro lidi s mentálním postižením v řadě případů pouze nesplněným snem. Služba podporovaného bydlení však pomáhá tyto sny naplnit. Podporované bydlení poskytuje své služby lidem s lehkým mentálním postižením tak, aby mohli žít v bytě bez výraznější pomoci. Umožňuje tak přirozené osamostatňování dospívajících lidí se zdravotním postižením, kteří tak nemusí odcházet do ústavů či dlouhodobě setrvávat v péči rodiny.

Prvním krokem k podporovanému bydlení je příprava uživatelů. Ta se může odehrávat ve stacionářích, centrech denních služeb nebo jako v případě občanského sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou absolvováním tréninkového bydlení v rámci sociální rehabilitace. „Tréninkové bydlení navštěvují uživatelé, kteří žijí v rodině případně v ústavu. Tréninkový byt je připravuje na reálné situace, které při samostatném bydlení nastávají. Učíme je zvládat péči o domácnost – úklid, obsluhu domácích spotřebičů, vaření, nacvičujeme postupy při mimořádných situacích,“ říká k systému tréninkového bydlení Iva Laštovicová, vedoucí služby podporovaného bydlení Takový normální život občanského sdružení Pferda, „pokud se v tréninkovém bydlení osvědčí, hledáme uživatelům vhodný byt s tím, že jim je zajištěna podpora naším pracovníkem.“

Hlavní výhodou podporovaného bydlení je co nejvyšší využití potenciálu lidí s mentálním postižením. Ti pak potřebují nízkou míru podporu v rozsahu několika mála hodin denně. Terénní forma služby pak umožňuje obsloužit klienty v okruhu několika kilometrů a dovoluje poskytovat službu tam kde je jí potřeba. Oproti pobytovým službám je výhodou to, že může probíhat v pronajatých bytech, případně ve vlastních bytech uživatelů. Služba tak nabízí prostor k využití městských bytových fondů ve prospěch osob s mentálním postižením. Celkově se jedná o jednu z nejlevnějších forem podpory lidí s lehkým mentálním postižením

V Královéhradeckém kraji je k dispozici služba podporovaného bydlení pouze v Rychnově nad Kněžnou. Lze však očekávat, že brzy bude v síti sociálních služeb větší počet těchto služeb, zejména s ohledem na narůstající počet dospělých osob s mentálním postižením využívajících služeb sociální rehabilitace i denních stacionářů.