Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Představujeme sociální služby: Raná péče

19. 3. 2012

Skutečnost, že se v rodině narodí dítě se zdravotním postižením, se může zpočátku jevit jako zdrcující a neřešitelná. Oporou jsou bezpochyby nejbližší příbuzní. Podporu v náročné situaci poskytují také služby rané péče. Odborní poradci rané péče poskytují rodinám nejen podporu, ale především pomáhají rodičům v rozvoji schopností v péči o postižené dítě spolu se zapůjčením speciálních didaktických pomůcek.

Raná péče poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem do 7 let, které má speciální potřeby z důvodu zdravotního postižení. Cílem služby je rozvíjet kvalitu života dítěte a podporovat rodinu tak, aby postižené děti měli podmínky pro všestranný rozvoj.

„Stěžejní roli hrají poradkyně, které dojíždí za dětmi a jejich rodiči přímo do domácností. Raná péče pracuje s celou rodinou - s postiženým dítětem, jeho rodiči, sourozenci a v řadě případů i s prarodiči,“ říká k práci rané péče vedoucí Střediska rané péče Sluníčko Pavlína Chmelíková a doplňuje další činnosti, které středisko poskytuje. Patří mezi ně poskytování telefonických konzultací, praktických rad a nápadů pro efektivní práci a hru s dítětem, půjčování speciálních didaktických a stimulačních pomůcek, poskytování sociálně-právního poradenství, pomoci při jednání s úřady.

Neméně důležitou součástí služby je pomoc rodičům při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení i předávání kontaktů na další odborníky. Obvykle také služby rané péče organizují psychorehabilitační pobyty pro rodiče s dětmi, pravidelná setkávání rodin či odborné přednášky pro rodiče. Služby rané péče jsou poskytovány uživatelům zdarma.

V Královéhradeckém kraji působí 4 služby rané péče. Středisko rané péče Sluníčko (www.charitahk.cz), poskytující služby osobám s tělesným, mentálním nebo kombinovaném postižením, dětem s ohroženým vývojem v důsledku komplikovaného či předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti a v rodinách se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě. Za dětmi se sluchovým handicapem dojíždí z Prahy středisko rané péče Tamtam (www.tamtam-praha.cz), z Liberce pak dojíždí tamní Středisko pro ranou péči (www.ranapece.eu ) za rodinami s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením. Na Trutnovsku působí Pracoviště rané péče Diakonie ČCE Světlo Vrchlabí ( www.vrchlabi.diakonie.cz ), které poskytuje své služby převážně dětem s mentálním postižením.