Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajPředstavujeme sociální služby

Stacionáře a centra denních služeb pro seniory

19. 3. 2012

Panu Františkovi bylo krátce 81 let, když náhle ztratil milovanou ženu. Smutkem začal chřadnout, přestal o sebe dbát, nejedl, nemyl se. V brzkém čase z něj byl zlomený, zanedbaný muž, zhoršily se také jeho zdravotní problémy. Starosta obce, ve které žil, se obrátil o pomoc na pečovatelskou službu. František potřeboval především zajistit denní program, hygienu, teplý oběd a kontakt se společností, protože právě toho se mu na samotě kde žil dostávalo poskrovnu.

„Když se na nás pan František obrátil, nabídli jsme mu nejen pečovatelskou službu, ale také služby denního stacionáře. Bydlel totiž na vesnici a pečovatelská služba by za ním musela dojíždět 15 kilometrů, navíc při rozsahu péče, kterou potřeboval, by pro něho bylo využívání pečovatelské služby každý den finančně náročné, i přesto by trávil většinu dne o samotě. Z těchto důvodu jsme mu nabídli služby denního stacionáře,“ vypráví Lýdie Plančíková, sociální pracovnice Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí příběh jednoho z klientů služby a dodává, že pan František s nabídkou souhlasil a dnes využívá stacionář třikrát týdně vždy od 8 do 16 hodin.

„Na službě František oceňuje především možnost si s někým popovídat, zavzpomínat na staré časy, ale i to, že se může vykoupat a koupit si snídani a teplý oběd,“ říká Plančíková s tím, že jeho spokojenost se nejlépe pozná ve zlepšené psychice a upraveném zevnějšku. „V domácnosti mu pak Geriatrické centrum poskytuje úkony pečovatelské služby, především pomoc s úklidem, nákupem a dvakrát týdně také s dovozem oběda, v zimě také s přípravou topení“, doplňuje přehled poskytovaných služeb Plančíková. Díky těmto poskytovaným službám si pan František rozmyslel svůj původní záměr a stáhl žádost do domova pro seniory.

Příběh pana Františka je jedním z několika desítek příběhů klientů denních center pro seniory v kraji. Denní stacionáře a centra denních služeb pro seniory tzv. domovinky jsou k dispozici v 9 místech Královéhradeckého kraje. V dalších městech uvažují o jejich zavedení. Přínosy jsou totiž zřejmé. Osamělým seniorům s omezenou možností pohybu pomáhají zlepšit psychickou náladu. Těm, o které se stará pracující člen domácností a nemohou již zůstat sami během dne z důvodu omezené soběstačnosti, poskytují dohled a pomoc při pohybu či hygieně a další služby. Domovinky tak výrazně pomáhají oddálit odchod seniorů do pobytových zařízení.