Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebMetodické materiály

Metodické materiály

Poslední aktualizace: 8. 10. 2012

Další metodické materiály najdete na stránkách KÚ v sekci metodické materiály, inspekce a registrace.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Nové zjišťování potřeb Metodická příručka pro práci s potřebami občanů v plánování rozvoje sociálních služeb. pdf 201 kB 26.4.2010
Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb mají sloužit lepší orientaci v činnostech a procesech spojených s komunitním plánováním. Zvýrazňují základní oblasti komunitního plánování. pdf 843 kB 22.1.2008
Inspekce poskytování sociálních služeb Inspekce poskytování sociálních služeb. Podklady ze semináře pro poskytovatele sociálních služeb konaného v rámci IP Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (jaro 2009). pdf 841 kB 4.8.2009
Registrace sociálních služeb Registrace sociálních služeb. Podklady ze semináře pro poskytovatele sociálních služeb konaného v rámci IP Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (jaro 2009). pdf 479 kB 4.8.2009
Manuál hodnotitele Systém řízení kvality sociálních služeb: Manuál hodnotitele. pdf 296 kB 13.10.2010
Manuál poskytovatele Systém řízení kvality sociálních služeb: Manuál poskytovatele pdf 409 kB 13.10.2010
Metodika prezentace sociálních služeb Následující text, jenž slouží jako „vodítko“ pro přípravu, realizaci a implementaci prezentačního projektu (více či méně komplexní prezentace), přibližuje postupy, konkrétní činnosti, které je třeba vykonat, a otázky, které by si měl realizátor položit a zodpovědět. pdf 577 kB 15.5.2012
Metodika víceletého financování Analytický a metodický materiál navrhující postup zavádění víceletého financování v Královéhradeckém kraji. pdf 3702 kB 8.10.2012
Studie financování osobní asistence Studie mapuje zajištění osobní asistence v Královéhradeckém kraji. Na základě analýz dat a terénního průzkumu navrhuje opatření pro financování tohoto druhu služby. Zabývá se také nejednotným přístupem v zajištění osobní asistence ve školských zařízeních. pdf 1546 kB 14.3.2013
Studie financování pečovatelských služeb Studie analizuje síť pečovatelských služeb v Královéhradeckém kraji. Navrhuje opatření k zajištění finanční, místní, kapacitní i časové dostupnosti služby. Formuluje návrhy ke zvýšení efektivity sítě pečovatelských služeb. pdf 834 kB 14.3.2013
Metodika dobrovolnictví v soc. službách Metodická příručka realizace dobrovolnictví v sociálních službách, modely dobrovolnictví, příklady dobré praxe pdf 859 kB 22.8.2014
Zásady financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby Zásady financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby byly přijaty zastupitelstvem kraje 7.12.2015 a navazují na Rozhodnutí EK 2012_21_EU a Příloha Sděleni Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti statni podpory na vyrovnávací platbu. pdf 455 kB 21.3.2017