Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informace

8. DOKUMENTY

Poslední aktualizace: 12. 12. 2017

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska:

Usnesení rady a zastupitelstva:

Pozvojové dokumenty:

Zřizované organizace

8.2 Rozpočet

Rozpočet v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočet
Závěrečný účet a rozbor hospodaření