7. Rámcový program Společenství

21. 12. 2007 Autor: Roman Klíma

7. rámcový program je podobně jako předešlé rámcové programy souhrnem akcí na evropské úrovni, které financují a podporují vědu, výzkum a inovace.

Hlavní zásadou 7. rámcového programu je podněcovat, organizovat a využívat veškeré formy spolupráce ve výzkumu, od spolupráce ve společných projektech a sítích pro koordinaci vnitrostátních výzkumných programů, konkurenci na evropské úrovni i společné provádění rozsáhlejších technologických iniciativ a společný vývoj infrastruktur evropského rozměru.

Hlavním rysem 7. rámcového programu je podstatné zjednodušení jeho fungování ve srovnání s předcházejícími programy. Zjednodušení se bude týkat celého cyklu financování, včetně zjednodušení schémat financování, administrativních pravidel a postupů rovněž jako srozumitelnosti a praktické použitelnosti dokumentů.Kompletní informace o 7. Rámcovém programu Společenství získáte na webové adrese www.fp7.cz.Soubory ke stažení