Erasmus Mundus

7. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Erasmus Mundus je program, který podporuje spolupráci a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se na meziuniverzitní spolupráci vysokých škol z EU s jejich protějšky ze třetích zemí. Program podporuje kvalitní magisterské studijní programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů EM v zemích EU zúčastnit. V neposlední řadě program Erasmus Mundus poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích.

Přihláška se zasílá v tištěné i elektronické formě jak Evropské komisi, tak Národní agentuře.

Evropská komise již vypracovala návrh nového navazujícího programu Erasmus Mundus II pro léta 2009-2013. Hlavními novinkami tohoto programu nové generace bude jeho rozšíření na oblast doktorského a částečně i bakalářského studia.

Program je rozdělen do 4 aktivit:


1. Magisterské programy Erasmus Mundus


Cílem této aktivity je realizace integrovaných 1-2 letých magisterských programů. Na každém magisterském programu, spolupracuje vždy několik univerzit z celé Evropy a posluchači studují v rámci studijního programu na všech participujících univerzitách.Kurs musí nabízet minimálně tři vysokoškolské instituce (tvořící konsorcium) minimálně ze tří zemí EU nebo EEA/EFTA. Kursy jsou otevřené studentům a akademickým pracovníkům ze třetích zemí, zahrnují mobilitu studentů (část studia absolvují minimálně na dvou ze tří zúčastněných univerzit) a musí směřovat k získání navzájem uznávaného společného diplomu (joint-degree) nebo dvou diplomů (double-degree) nebo více diplomů (multiple-degree).

Konsorcium může požádat o první rok jako tzv. přípravný rok. Studenti musí mít během studia možnost používat minimálně dva evropské jazyky. Konsorcia musí rovněž být schopna studentům a akademikům ze třetích zemí zajistit veškeré nutné doprovodné služby (ubytování, jazykové kursy, pomoc při vyřizování víz atd.).


Komu je určen

• všem 27 členským státům EU

• zemím Evropského hospodářského prostoru / Evropské zóny volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

• kandidátským zemím: Chorvatsko, Makedonie a Turecko


Podrobnou nabídku jednotlivých škol pro rok 2008 najdete na

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html.2. Stipendia


V rámci této aktivity jsou poskytovány stipendia pro studenty ze třetích zemí na studium vybraného magisterského programu a pro akademické pracovníky ze třetích zemí na výuku nebo výzkumnou činnost v rámci magisterského programu Erasmus Mundus.


Komu je určen

• ostatním zemím světa, tj. třetím zemím3. Partnerství


Aktivita podporující partnerství mezi konsorciem magisterského programu Erasmus Mundus a vysokými školami ve třetích zemích.


Komu je určen

• všem 27 členským státům EU

• zemím Evropského hospodářského prostoru / Evropské zóny volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

• kandidátským zemím: Chorvatsko, Makedonie a Turecko

• ostatním zemím světa, tj. třetím zemím4. Zvyšování atraktivnosti


Aktivita podporující projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti, zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. Cílem této aktivity není propagovat jednotlivé univerzity ani jednotlivé programy Aktivity 1.


Komu je určen

• všem 27 členským státům EU

• zemím Evropského hospodářského prostoru / Evropské zóny volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

• kandidátským zemím: Chorvatsko, Makedonie a Turecko

• ostatním zemím světa, tj. třetím zemím


Vysokoškolské instituce a další organizace činné v oblasti vysokoškolského vzdělávání z celého světa se mohou do Aktivity 4 zapojit v rámci výzev k podání návrhů projektů. Bližší informace na

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/other/index_en.html.