Tempus

7. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Program umožňuje spolupracovat univerzitám z členských států EU s jejich protějšky na západním Balkáně, ve středovýchodní Evropě, střední Asii a partnerských zemích Středomoří na projektech modernizace vysokoškolského vzdělávání.

Tempus IV (Trans-European mobility scheme for university)


Mezi hlavní cíle patří:

• podpořit vzájemnou propojenost rozvoje vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského a Lisabonského procesu

• podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů


Aktivity programu

Společné projekty (Joint Projects)

Tato aktivita umožňuje univerzitám spolupracovat v rámci dvouletých nebo tříletých projektů připravených na dosažení cílů, jež jsou v souladu s národními prioritami stanovenými partnerskými zeměmi. Součástí tohoto programu je například propagace poznatků mimo akademické instituce, zvyšování dovednosti vysokoškolských učitelů či mobilita studentů.

Strukturální aktivity (Structural Measures)

Krátkodobé akce určené k podpoře národních vysokoškolských reform a strategický rámcový rozvoj. Projekty se zabývají otázkami záruky kvality, akredtačními systémy a osvědčenými postupy při managementu univerzit. Tato aktivita umožňuje zaměřit se na konkrétní potřeby na národní úrovni specifikované partnerskou zemí jako priority (projekty mohou mít trvání od několika týdnů do jednoho roku).

Doplňkové aktivity (Accompanying Measures)

Tato aktivita, která je zaměřena na poskytování možností stáží v zahraničí a účasti na konferencích, je určena pro akademické a administrativní pracovníky ve vysokoškolském sektoru. Dále pomáhá evropským učitelům v uskutečnění školících kurzů v partnerských zemích v rámci kontextu cílů projektu Tempus.Předpokládaný termín zveřejnění výzvy pro podání projektů je leden 2008.

Další informace na http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html.