Marco Polo

10. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Hlavním cílem programu s názvem Marco Polo je pomoci omezit negativní dopady stále rostoucí silniční nákladní dopravy převodem části jejích objemů na železnici, vnitrozemské vodní cesty a námořní pobřežní plavbu. Je konkrétním nástrojem dopravní politiky k tomu, aby byl ve státech Evropské unie v roce 2010 zachován stejný podíl silniční dopravy na celkové nákladní přepravě jako v roce 1998. Konkrétně se jedná o kombinace přeprav železnice-silnice nebo voda-silnice (s použitím vnitrozemské nebo námořní pobřežní plavby), v nichž je silnice použita na co nejkratší vzdálenost.


Program podporuje pět typů oblastí podpory:

• zprostředkující akce se zvláštní pozorností na akce zaměřené na zlepšení synergie v oblastech železniční a vnitrozemské vodní dopravy a pobřežní plavby (včetně mořských dálnic) lepším využíváním stávajících infrastruktur

• akce mořské dálnice

• akce k převodu na jiný druh dopravy (modal shift)

• akce k zamezení dopravy

• všeobecné vzdělávací akce


V lednu 2008 bude publikována výzva programu Marco Polo na pilotní projekt převedení dopravy ze silnic na jiné způsoby (železniční a vodní doprava). Výzva bude velmi podobná výzvě pro rok 2007.


Další informace najdete na http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/2/index_en.htm.