Fond pro vnější hranice

24. 1. 2008 Autor: Roman Klíma

Fond pro vnější hranice (External Borders Fund) je činný od ledna 2007. Podporuje schengenské aquis, především solupráci na správě vnějších hranic, zavedení společné vízové politiky, kontroly a dozor vnějších hranic atd.

Fond získal největší část celkové sumy, pro období 2007 – 2013 disponuje rozpočtěm 1.820 milionů EUR.